VARİS TETKİKİ ULTRASON

Yazıya videoya geçmeden önce daha temel bilgilere ulşamak için;

VARİS İÇİN AYRINTILI BİLGİLER TIKLAYINIZ

VARİS İÇİN YOUTUBE VİDEOLARIM TIKLAYINIZ

Varis hastalığında muayeneden sonra tetkik olarak hastalardan ‘’ultrason’’ istenir. 

Ultrason ile toplardamar sisteminin bir haritası çıkartılır. Bu haritalama işlemi tedavi için esastır. Hem varis damarları hem de bağlantıları detaylı olarak incelenir.

Ultrason radyoloji bölümünde yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Ses dalgaları ile dokuların incelemesi yapılır. Kullanılan ses dalgalarını insan kulağı duymaz. Ultrason ‘’ultrasound’’ yüksek ses anlamına gelir. Ses katısıvı veya gaz ortamda akustik bir dalgadır.

Damar hastalıklarında Doppler ultrasound terimi kullanılır. Doppler ve dubleks aynı şeylerdir.  Damarlardaki kan akımı ses dalgalarının yansıması ile gösterilir ve ölçülür. Ses dalgaları kanı içindeki kırmızı kan hücrelerinden (eritrosit)i yansır ve görüntü olarak ekrana yansıtılır. Aynı yöntem kalp için ekokardiyografi  ile kalp kapaklarının ve doğumsal kalpteki deliklerin (defekt) gösterilmesinde kullanılır.

Bacaklarda atardamar ve toplardamarların incelenmesinde yararlı bilgiler verir. Damarlarda tıkalı olan veya daralmış  bölgeler, pıhtı, toplardamarlardaki kapakçıkların fonksiyonlarının yanında atardamarlardaki genişleme (anevrizma) görülebilir. 

 • Varis için ‘’Alt Ekstremite (bacaklar) toplar damarları (venöz:venler) incelenir. 
 • Önceden açlık ya da su içmek gibi bir hazırlık aşaması yoktur.
 • Ultrason zararsızdır. Radyasyon yaymayan bir tetkiktir. Hamilelerde güvenle yapılabilir.
 • İşlem ayakta ya da yatar pozisyondayken yapılır.
 • Ağrısız bir incelemedir. Yaklaşık 30 dakika sürer.
 • Tetkik sonrasında günlük yaşantınıza hemen dönebilirsiniz.

ULTRASON TETKİKİNDE NELER BAKILIR?

Bacaklardaki derin ve yüzeyel iki ana damar vardır. Yüzeyel olan kasık bölgesinde derin olan ile birleşir ve ona dökülür. Bu birleşim yerindeki ana kapak önemlidir. Genelde yüzeyel toplardamardaki varisler bu ana kapağın kanı geri kaçırması ile ortaya çıkar. Varislerin altta yatan nedeni sıklıkla bu kapaktaki kaçaktır. Bu kaçağa YETMEZLİK ya da REFLÜ adları da verilir. 

Reflü kaçak süresine göre değerlendirilir. Kaçak arttıkça daha aşağıda kalan toplardamarlarda kan birikimi artar. Varis tablosu ağırlaşır. Reflü derece zaman karşılığı olarak Grade 1-4 arasında sınıflanır.

 

Bacaktaki yüzeyel toplardamar (Vena Safena Magna : VSM, Greater Saphein vein: GSV)  ve Derin Toplardamar (Deep Femoral Vein: DFV veya Ana FemoralFemorall Ven: AFV) olarak adlandırılır.

Yüzeyel sistem ve derin sistem arasında bağlantıyı sağlayan perforan adı verilen toplardamarlar vardır. Bir sistemde tıkanıklık ya da kaçak olduğunda kan diğer sisteme yönlenir.

Perforan venler ayak bileğinden kasığa kadar farklı düzeylerde olurlar. Fasya adı verilen aks kılıfını deldiklerinden ”perforatör” delici venler olarak bilinirler. Sayıları 100’ün üzerine çıksa da genelde önemli sorun yaratanlar ultrason ile incelenmelidir. Venöz haritalama için önemlidirler.

Perforan venlerin-PV yapılarında sadece yüzeyden derine akımı sağlayacak kapak-valve sistemi bulunmaktadır. Perforan venler ince duvarlıdır ve çapları 1-2 mm den azdır. 1 mm den küçük olanlarda valve sistemi olmayabilir. Bu kapak sistemi S şeklindedir. Buda kasın kasılması sırasında kapanarak kanın geriye kaçışını engellemektedir.

Paratibial perforator venler GSV ye açılmakta. Bunlardan bacağın alt ve orta kısmındakilere Sherman PV, bacağın üst kısmındakilerede Boyd PV denilmektedir.

 

Posterior tibial perforator venler ise posterior tibial ven ile GSV arasında perforandır. Bunlara Cockett PV denilmekte ve 1. 2. 3. ve 24 cm Cockett olarak tanımlanmıştır.

 • Toplardamarların içinde kan akışı ve pıhtı olup olmadığına bakılır.
 • Toplardamarlarda kanın geri kaçmasınıkaçışını önleyen kapakçıkların fonksiyonları değerlendirilir. Bacak yüzeyel ve derin toplardamarlardaki kapakçıklarda kaçaklar incelenir ve numaralanır.
 • Yüzeyel toplardamarın kasıkta ve diz üstünde çapları ölçülür.
 • Kaçaklar Grade 1,2,3 ve 4 olarak sınıflanır.
 • Toplardamarın çapları da mm olarak ölçülür. Genelde müdahale için çapın 5 mm’den fazla olması ve kaçağın 3 ya da 4.dereceden olması önemlidir.*****

BİLATERAL ALT EKSTREMİTEEKSTREMITE VENÖZ DOPPLER ULTRASONULTRSON İNCELEMESİNDE;

İki tarafta valsalva ya da kaudal dekompresyon ile (yüzeyel) femoral veveya popliteal venlerde anlamlı derin venöz akım reflüsü ( derin venöz yetmezliği ) bulgusu görülmedi.NORMAL.

Sağ tarafta v.safena magnada kaşık ya da diz Mediali düzeyinde valsalva yada kaudal dekompresyon ile anlamlı reflü (safenofemoralsafenofeomral yetmezliği bulgusu) izlenmedi. NORMAL.


Sol tarafta v.safena magnada, diz Mediali düzeyinde kaudal dekompresyon ile anlamlı reflü ( safenofemoral yetmezliği ) bulgusu izlendi. Grade IV.
Sağda Vena safena magna çapı kasık düzeyinde 7.5 mm , diz Mediali düzeyinde 5.8 mm ölçüldü.


Solda Vena safena magna çap kasık düzeyinde 4.8 mm, diz Mediali düzeyinde 3.3 mm ölçüldü.

Her iki v. Safena magna kranial segmentleri açık izlendi
Her iki tarafta safenopopliteal yetmezlik bulgusu saptanmadı
Vena safena parva çapı sağda 3.O mm, solda 2.8 mm ölçüldü.
Erekt postürdeprostürde ki incelemede yukarıdaki düzeylerde incelenen venlerde normal solunum ile spontan reflü gözlenmedi. İlginiz için şimdiden teşekkürler.

anahtar varisanahtarvaris neden olur, serdar akgün, sağlık, doktor, prof

erkeklerde varis,varis,varis tedavisi,varis neden olur,varis ameliyatı,varis hastalığı,varis çorabı,varis nedir,sağlık,varis nasıl oluşur,varis hastalığı nasıl geçer,varis hastalığı tedavisi,varise ne iyi gelir,varis doktoru, varis,varis tedavisi,renkli doppler ultrason,ultrason,doktor,doppler ultrason,damar tıkanıklığı,en iyi,ameliyatsız varis tedavisi,derin ven trombozu,dvt,ultrason nedir,mert dumantepe,doppler ultrason nedir,doppler ultrason nasıl çekilir,renkli doppler ultrasonografi nedir,yüksek riskli gebelik,varis ultrason

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz