Home AMELİYATLAR VARİS Bacak Damar Ultrasonu

Bacak Damar Ultrasonu

0
175

ULTRASON

Varis hastalığında muayeneden sonra tetkik olarak hastalardan ‘’ultrason’’ istenir.

Ultrason radyoloji bölümünde yapılan bir görütünleme yöntemidir. Ses dalgaları ile dokuların incelemesi yapılır. Kullanılan ses dalgalarını insna kulağı duymaz. Ultrason ‘’ultrasound’’ yüksek ses anlamına gelir. Ses katısıvı veya gaz ortamda akustik bir dalgadır.

Damar hastalıklarında Doppler ultrasound terimi kullanılır. Doppler ve dupleks aynı şeylerdir.  Damarlardaki kan akımı ses dalgalarının yansıması ile gösterilir.

Bacaklarda atardamar ve toplardamarların incelenmesinde yararlı bilgiler verir. Damarlarda tıkalı olan veya daralmış  bölgeler, pıhtı, toplardamarlardaki kapakçıkların fonksiyonlarının yanında atardamarlardaki genişleme (anevrizma) görülebilir.

 • Varis için ”Alt Ekstremite” (bacaklar) toplardamarları (venöz:venler) incelenir.
 • Önceden açlık ya da su içmek gibi bir hazırlık aşaması yoktur.
 • Ultrason zararsızdır. Radyon yaymayan bir tetkiktir. Hamilelerde güvenle yapılabilir.
 • İşlem ayakta ya da yatar pozisyondayken yapılır.
 • Ağrısız bir incelemedir. Yaklaşık 30 dakika sürer.
 • Tetkik sonrasında günlük yaşantınıza hemen dönebilirsiniz.

ULTRASON TETKİKİNDE NELER BAKILIR?

Bacaklardaki derin ve yüzeyel iki ana damar vardır. Yüzeyel olan kasık bölgesinde derin olan ile birleşir ve ona dökülür. Bu birleşim yerindeki ana kapak önemlidir. Genelde yüzeyel toplardamardaki varisler bu ana kapağın kanı geri kaçırması ile ortaya çıkar. Varislerin altta yatan nedeni sıklıkla bu kapaktaki kaçaktır. Bu kaçağa YETMEZLİK ya da REFLÜ adları da verilir.

Bacaktaki yüzeyel toplardamar (Vena Safena Magna : VSM, Greater Saphein vein: GSV)  ve Derin Toplardamar (Deep Femoral Vein: DFV veya Ana Femorall Ven: AFV) olarak adlandırılır.

Yüzeyel sistem ve derin sistem arasında bağlantıyı sağlayan perforan adı verilen toplardamarlar vardır. Bir sistemde tıkanıklık ya da kaçak olduğunda kan diğer sisteme yönlenir.

 1. Toplardamarların içinde kan akışı ve pıhtı olup olmadığına bakılır.
 2. Toplardamarlarda kanın geri kaçışını önleyen kapakçıkların fonksiyonları değerlendirilir. Bacak yüzeyel ve derin toplardamarlardaki kapakçıklarda kaçaklar incelenir ve numaralanır.
 3. Yüzeyel toplardamarın kasıkta ve diz üstünde çapları ölçülür.
 • Kaçaklar Grade 1,2,3 ve 4 olarak sınıflanır.
 • Toplardamarın çapları da mm olarak ölçülür. Genelde müdahale için çapın 5 mm’den fazla olması ve kaçağın 3 ya da 4.dereceden olması önemlidir.*****

Şimdi sizlere bir rapor aktarayım. Bu öğrendikleriniz ile siz inceleyin.

 

BİLATERAL ALT EKSTREMITE

VENÖZ DOPPLER ULTRASON İNCELEMESİNDE;

İki tarafta valsalva ya da kaudal dekompresyon ile (yüzeyel) femoral veya popliteal venlerde anlamlı derin venöz akım reflüsü ( derin venöz yetmezliği ) bulgusu görülmedi.NORMAL.

Sağ tarafta v.safena magnada kaşık ya da diz Mediali düzeyinde valsalva yada kaudal dekompresyon ile anlamlı reflü (safenofeomral yetmezliği bulgusu) izlenmedi. NORMAL.


Sol tarafta v.safena magnada, diz Mediali düzeyinde kaudal dekompresyon ile anlamlı reflü ( safenofemoral yetmezliği ) bulgusu izlendi. Grade IV.
Sağda Vena safena magna çapı kasık düzeyinde 7.5 mm , diz Mediali düzeyinde 5.8 mm ölçüldü.


Solda Vena safena magna çap kasık düzeyinde 4.8 mm, diz Mediali düzeyinde 3.3 mm ölçüldü.

Her iki v. Safena magna kranial segmentleri açık izlendi
Her iki tarafta safenopopliteal yetmezlik bulgusu saptanmadı
Vena safena parva çapı sağda 3.O mm, solda 2.8 mm ölçüldü.
Erekt postürde ki incelemede yukarıdaki düzeylerde incelenen venlerde normal solunum ile spontan reflü gözlenmedi.

İlginiz için şimdiden teşekkürler.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here