YAŞA GÖRE  TETKİKLER

YAŞA GÖRE YAPILMASI GEREKEN TETKİKLER

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz yılda en az bir kez Şah Damarı ve Karın Ultrasonu (karındaki aort damarı için) yaptırmalısınız. 

Karın Ultrasonu: 

Karındaki aort damarı zaman ile genişler. Çapı normal değerinden %50 fazla olursa anevrizma adını alır. Biz buna Abdominal Aort Anevrizması adını veriyoruz. Çapı 5 cm üzerinde müdahale edilmesi gerekir. Çoğunlukla tesadüfen bulunur ya da yırtılarak acil müdahale edilmesi gereken komplikasyonlara neden olur.

65 yaşın üzerinde %3-4 görülür.

Şah Damarı Ultrasonu: 

Damar tıkanıklığı sadece kalp damarlarında olmaz şah damarı da etkilenir ve kolay kolay belirti vermez. Kalp damarında tıkanıklık olanların %30’unda Şah Damarında darlık olabilir. Bu ciddi ve yüksek bir orandır.Muayenede de saptamak zor olabilir. Bu yüzden gereklidir. Felç de damar tıkanıklığının bir sonucudur.

Şah damarın ultrason ile bakılırken bir noktayı unutmamak gerekir.

Atardamarlarda iç, orta ve dış tabaka vardır. Endotelin olduğu iç tabakanın önemini anlatmıştık. Damar tıkanıklığı ağırlığı ve ilerlemesini damarda oluşan kireç (ateroskleroz) oranın genelde belirleyici bir faktör olarak şah damarlarında iç ve orta tabaka kalınlıkları ölçülür ve oranına bakılır. Özellikle tarama, ağır seyreden damar tıkanıklığında ve tedavinin takibinde fayda sağlanıp sağlanmadığı görmek için bence uygun bir yöntemdir. Pek kullanılmaz.

DAMAR TIKANIKLIĞI BACAKLARDA DA OLABİLİR

Eğer yürüme mesafesinde azalma varsa bacak damarlarınızda sorun var demektir. Vitrin hastalığı şeklinde tanımlanır ve baldırda oluşan ağrı ile durmak zorunda kalırsınız. Yıllık kontrollerde eğer yürüme mesafeniz baldır ağrısı ile düşüyorsa bacak atardamarlarına ultrason ile bakılmalıdır. 

Eğer yaşınız 65 üzeri ise bu tetkiklere mutlaka LDH Laktik Dehidrogenaz tetkikini de ekleyiniz. Bu tetkik hücre yıkımını gösterir. Olası kötü bir hastalık için değerlendirilmelidir.

Bu tetkikleri gözden kaçırmayınız.

KAYNAKLAR

  • Jesse Adams,  Fred Apple. New Blood Tests for Detecting Heart Disease. CirculationVolume 109, Issue 3, 27 January 2004, Pages e12-e14
  • Philip GreenlandJoseph S AlpertGeorge A Beller, et al. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2010 Dec 14;56(25):e50-103.
  • Fatma Fidan,  Berat Meryem Alkan,  Aliye Tosun. Çağın Pandemisi: D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği Turk J Osteoporos 2014;20(2):71-74

 

  • Steven G Chrysant ,George S Chrysant. The current status of homocysteine as a risk factor for cardiovascular disease: a mini review. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2018 Aug;16(8):559-565.

           Nutrients. 2015 Sep 23;7(9):8199-226

 

  • Maria Eliane Campos Magalhães.  New Cholesterol Targets of SBC Guidelines on Dyslipidemia. Int. J. Cardiovasc. Sci. vol.30 no.6  Nov./Dec. 2017

  • Carson JAS, Lichtenstein AH, Anderson CAM, Appel LJ, Kris-Etherton PM, Meyer KA, Petersen K, Polonsky T, Van Horn L; American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology; Council on Peripheral Vascular Disease; and Stroke Council. Dietary Cholesterol and Cardiovascular Risk: A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2020 Jan 21;141(3):e39-e53.
  • Lee Y, Siddiqui WJ. Cholesterol Levels. 2020 Jul 26. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan.