Varis Fizyopatoloji 

VARİS NEDİR NASIL OLUŞUR?

varis, varis nedir, nasıl oluşur, fizyopatolojisi, serdar akgün

 

Bu sorunun temeline uzanacağız.

 • Kalp dakikada 70 defa atar ve her defasında 70 ml kan pompalar kabaca 70×70 4900 ml kabaca 5 litre dakikada kan pompalar.
 • Toplam kan hacmi 75 ml kilogram başına hesaplandığında yine 5 litre civarında bir sayıya ulaşırız.  Dolaşan kan bir dakikada kalpten geçiyor demektir. Kanın dolaşım hızı saniyede 3 feet yaklaşık 90 cm olarak kabul edilir.  Kalbin atım hacminin artmasında ve kalb debisi üzerinde kan hacmi öncül etkiye sahiptir.
 • Peki bu kanın dağılımı nasıl olur. Kanın yaklaşık %64 (%60-80) toplardamar sisteminde venlerde bulunur. Yaklaşık % 25 kadarı atardamar arter ve kapiller sistemde bulunur. Yukarıda verilen % 64 sayısına bir de kapille sistemde bulunan venulleri eklerseniz sayı daha da yükselebilir. Toplam kan hacminin % 25’i arteriyel ve venöz olarak splanknik sistemde bulunmaktadır.

 

varis, varis nedir, nasıl oluşur, fizyopatolojisi, serdar akgün

 

 • Bu depodaki birimler arasındaki dağılımda ise kapiller sistemindeki refleks sisteminin daha önemli olduğu anlaşılmıştır. Reflex mediated capillary resistance yani kapiller sistemdeki konstrüksiyon ve dilatasyon kapiller sistem aracılığı ile kan hacminin dağılımında normal şartlarda etkilidir. Kanın büyük kısmı venöz sistemde bulunduğundan kardiyovasküler fizyopatoloji için önemi büyüktür.


 • Venöz dön
  VSM çapı ne olmalı, VSM çap normal değerler, varis

  üş ana noktası sağ atriumdur. Tüm kan akımında esas olan konu basınç gradienti ve kanın bir yerden bir yere gitmesinin sağlanmasıdır. Sağ atrium son venöz dönüş noktasıdır. Normalde 4-7 mm Hg basıncı vardır. Vücudun pozisyonunda pek etkilenmez. Supine pozisyonda kapiller venöz sistem ucunda olan basınç ise  12-18 mmHg dır. İşte bu iki basınç arasında oluşan fark kanın ayak bileğinden sağ atriuma dönmesine neden olur. Venöz dönüş aslında normal fizyolojinin yanında varis neden olur sorusunuda içeren önemli bir başlıktır.

 • Venöz basınç 1.kosta düzeyinde ise 6 mm Hg düzeyine gelir bu noktada craniumdan ve üst ekstremiteden venöz dönüş için yerçekimi ve kolların hareketi etkili olmaktadır. Tek başına basınç yeterli olmaz. Genelde kalbe dönüş yapan büyük venlerde pulmoner venler, SVC ve IVC basınç genelde 5 mm Hg düzeyinde seyreder. Sağ atiruma yaklaştıkça basınç gradienti azalmaya devam eder.

 • Venöz dönüş genelde negatif yada nötral (sıfır) intraabdominal ve intratorasik basınç kardan etkilenmez. Fakat inspiryumda oluşan basınç özellikle inferior vena cava üzerinde yarattığı kollaps ile venöz dönüşte azalma neden olur.
 • Benzer şekilde abdominal asit veya morbid obezite gibi durumlarda alt ekstremiteden gelen venöz dönüşü azaltır ve distal yatakta basıncı artırır. Buna gebelikte fazla kilo alımını da eklemeliyiz.
 • Alt ekstremitelerden gelen kanın hareketinden basınç gradientinden çok ‘’kas pompası’’ ve venlerde bulunan kapakçıklar daha önemli rol oynarlar. Bu sadece kanın ileri doğru sağ atriuma hareket etmesi değil. Aynı zamanda esas olarak akımının retrograde geri kaçmasını önlemektir.
 • Bu kapakçıklardan venöz dönüş için önemli olanları derin venöz sistemde safenofemoral (SF) ve safenopopliteal(SP) venlerdeki kapakçıklardır. 
 • perforatör venler, cockett, ankle blow out,, venler, varis nasıl olur, venöz pleksusi , varis, varis nedir, nasıl oluşur, fizyopatolojisi, serdar akgün
 • Bu derin venöz sistemde distale doğru gidildikçe kapakçıkların görevi önem kazanır. Bu derin sistemde özellikle SF ve SP bölgeye kanı gönderilmesinde önemli diğer bir bölge yine distale bulunan. Plantar yani ayak venöz pleksusudur.
 • Anterior ve posterior plantar arklar ayağın Fleksiyon ve dorsifleksiyonu ile yukarıdaki gastroknemius baldır venöz pompasını beslerler.
 • Venöz sistemin üzerinde etkili olan hidrostatik basınç ve kapasitans fizyolojik açıdan önemlidir. Kapasitans( volume içeriğini arttırma kapasitesi) venlerde çok daha yüksektir. Bu yüzden venler daha çok depolama görevi görürler.
 • Basınç venöz sistemde yerçekiminden ayakta olduğumuz sürece çok etkilenir. Her santim başına 0.77 mm Hg kadar bir yük venöz sistemin üzerine bitmektedir. Bu hesap ile ayak bileğindeki basınç 174 ortalama boy için 94 mm Hg’ya kadar ulaşmaktadır.
 • Bu basınç kronik venöz yetmezlikte cilt ve cilatı değişimler (pigmentasyon, ödem ve diğer değişiklere neden olur. Bu basınç tek başına bir değer ifade etmez. Özellikle dizaltI ve ayak bölgesindeki kasların kasılması ile birlikte egzersiz sonu oluşan basınç 30 mm Hg üzerinde seyrettiğinden venöz hipertansiyon oluşur ve bu hem cilt değişiklikleri ödem ve klinik şikayetlerin oluşmasında esastır.
Venöz kapasitans


 • Venöz sistemin kapasitansının yüksekliği bir depo anlamına gelir. Venöz rezervuar kapasitesi normal kan hacmine %20-30 bir ekstra  katkı sağlar. Otururken ayağa kalkmak bile akan akımın %10’nun alt ekstremitelere yönelmesine neden olur.
Soalel pleksus


 • Venlerin geometrisinin ve çapını değişimi basınç-volüm ile olan ilişkisine baktığımızda ilk başlarda ciddi bir artış görülmektedir.
 • Venler önce oval sonra tam diareseL şekle kavuştuKlarında tam dolu hale gelirler. Düşük basınçlar bile (5-25 mmhg) önemli volume değişikliklerine neden olur.
 • Venlerdeki basınç volume ilişkisi
 • Bu noktadan sonra giderek daha yüksek basınçlar görmeye başlar. Bu da aslında pulmoner hipertansiyona benzer bir şekilde alt ekstremite venlerinde kalıcı değişikliklere neden olur. PHT da kalp kapaklarında oluşan kaçak ve yüklenen volum ile birlikte basınç giderek artmaya başlar. 
 • Alt  ekstremite venlerinde oluşan yüksek basınç ve volüm ilişkisi zaman içinde bozulur. Artan volume ile başa çıkmaya çalışan sistem daha fazla basınç üretmeye çalışarak sistemi korumaya çalışır.

 

 

 • Venlerin duvarı arterlere göre daha incedir. Alt ekstremitedeki yüzeyel ve derin venler bakıldıüında bir farklılık ortaya çıkar. Aslında derin venlerin duvarları yüzeydekilere göre biraz daha kalındır. Özellikle derin venöz sistem basınç artışı ile birlikte esnekliğini  bir parça daha koruyabilir. Buna karşın yüzeyel sistem esnekliği daha düşük olmasına bağlı olarak basınç artışlarından ve dilatasyondan daha fazla etkilenir.
 • Yüksek basınçlarda esnekliğin kaybolması ve sonuçta duvarların sertleşmesi ve arter gibi olması çok hızlı çekimde fistüllerde oluşan arteriyelize venleri akla getirmektedir. Nitekim bu venler palpe edildiğinde duvarlarının daha kalınlaştığı anlaşılır. 
 • Diğer bir ilginç nokta venlerde görülen spazmdır. Kanülasyon ya da safen ven çıkarılmasında reaktif olarak venlerin çaplarını  nasıl küçülebildiği spazm şeklinde görülür. Buna karşı belirli bir çaptan sonra bu özellik pek görülmez.


 • Venöz dönüş deriden başlayarak bölgelerle değişen özellikler, ısı, adrenerjik uyarı sonucunda oluşan arteriolar vazokonstriksiyon ve dilatasyona bağlıdır. Ne kadar yüzeyel olsada venlerdeki volume basınç değişikliği tüm venöz sistemi etkileyebilir. Derine doğru gidildikçe ısıdan çok adrenerjik sempatik uyarıların ağırlığı artar. Splanknik dolaşım üzerinde adrenerjik etki kaslara göre daha fazladır. Bu da kanama volüm kaybı gibi durumlarda buradaki rezervuarın harekete geçirilmesi için gereklidir. 
 • Alt ekstremite kaslarına olan kan akımı 3 ml/dk/100 gr olarak kabul edilir. Egzersiz ile birlikte kan akımı 20 kattan fazla artabilir 80 ml/dk/100 gr a kadar çıkabilir.  Bu hareket ile ayak bileğinde 90 mmHg düzeyinde olan basınçta 30 mm Hg düzeyine kadar düşürülebilir. 
 • Egzersiz ile bu artışın anlamı dieride ısı ile oluşan değişiklikleri de düşünmemiz gerektiğini anlatır. Isıdaki yükselişler ile hemen hemen aynı düzeydeki deri kan akımı 30 katına kadar çıkabilir. Çok aşırı durumlarda derideki kan akımının 2-3 Litre/dk çıkabileceği düşünülmektedir. Buna karşın soğuk yüzeyel venöz dolaşımı etkilerken derin venler ancak çok düşük derecedeki soğuklardan etkilenirler. 
 • Venlerdeki volüm artışı ve basıncın yükselmesine bağlı bazı koruyucu mekanizmalar vardır. Bunlardan en önemlisi soleus venöz pleksusu (ağıdır) gastrokinemius ve soleus venleri arasındaki fazla sayıdaki bağlantı hem bir rezervuar görevi hem de olası basınç artışlarının emildiği bir venöz ağ olarak görev yaparlar. Böylece basıncı arttıran sistem üzerinde bir parça yük almış olurlar. Bu destek bir noktaya kadar işe yarayabilir. 

 

KAPAKÇIK SİSTEMİ

 • Kapakçıklar venöz sistemde özellikle retrograde akımı önlemek görevlidirler. Aslında bu kapakçıklar normalde kapandıkları zaman bile bir miktarda normal kabul edilebilecek bir retrograde akım kaçak ya da reflüye neden olabilirler. Bu zaman olarak 0,5 sn altında bir süre olarak ifade edilir. Bu zaman değerini kapakçık yetmezliklerinde  kullanacağız.
 • Burada yeniden soleal plexus dönüyoruz. Çünkü, soleal plexus da herhangi bir kapakçık yoktur. Sabit volume de kap depolarlar ama bu volume bile aslında yüzeyel derin sistem arasında koruyucu bir etki yapar. 


 • Kapakçıklarında oluşan kaçağın önemi açıktır. Buna karşın genelde tel bir kapakçığın bozulmasından çok birden fazla kapakçığın bozulmasının daha önemli olduğu görülmektedir.


 • Bazı çalışmalarda popliteal vendeki yetmezliğin iyileşme üzerindeki etkisinin oldukça fazla olduğu görülmüştür. Farklı şekilde popliteal venin distalindeki kapakçıklarında ki yetmezliğin daha önemli olduğunu düşünenler vardır. Bunun ile birlikte unutulmamalıdır ki izole tek başına kapakçık yetmezliği sık görülmez. Buna karşın genelde değişik düzeylerde değişik derecelerde kapakçık yetmezliği görülmektedir. 
Soalel pleksus


 • Kapakçıklarda yetmezlik perforatöre venlerdeki kapakçıkların yetmezliği ile 1953 yılında gündeme gelmiştir. Cockett ‘’ankle-blow out’’ sendromu olarak dışa doğru kan akımını kontrol eden perforatör kapakçık yetmezliğinin önemini ortaya koymuştur. Bu yaklaşım hem kapakçık hem de perforatör venlerin önemi konusunda yeni tedavi yaklaşımları sağlamıştır. Cockett perforan venlerde yetmezlik ile ayak bileğinde oluşan venöz görünüm ve sonrasındaki pigmentasyon değişiklikleri arasındaki bağlantıyı kurmuştur. ‘’Buna da ‘’Ankle blow out Sendromu’’ adını vermiştir. 

BALDIR POMPASI

 • Baldır hem güçlü kaslara sahiptir hem de bu aksları kullanarak kan sağ atriuma doğru gönderilir. Gastrocnemius ve soleus kasları baldır pompasının ana elementleridir. Normalde baldırdaki kan hacmi 1500-3000 ml arasında değişmektedir. Kasılma ile 100-150 ml kanı atabilen bu sistem gerektiğinde toplam hacmin %60’ını tek seferde atabilir. Baldır pompası kasık bölgesindeki kaslar ile karşılaştırıldığında baldır pompasının (venlerinin) dolması bir dakikayı bulabilmekte iken kasıkta bu süre 10 saniyeye kadar düşmektedir. 

Varisin oluşumundaki temel neden toplardamardaki kapakçık olan bölgede oluşan değişikliklerdir. Damar duvarında bazı maddelerin birikimi ve onları ortadan kaldıracak enzimlerim zayıflığı gibi hücresel düzeyde faktörler vardır. Karmaşık ve bağlantılı faktörler vardır.

Aşağıda bu konun kısa bir özetini resimde görebilrisiniz.

Konuyu daha fazla karıştırmak istemiyorum.

İşin özeti bir kez kapakçık bozulduğunda tüm sistem riske girmektedir.

Erekn müdahale şarttır.

 

 

 

 • Yine altını önemle çizmek isterim ki plantar plexus baldır pompasının olmasında etkilidir. Hatta plantar plexus da oluşan değişiklikler bu açıdan daha dikkatle izlenmelidir. 
 • Bu açıdan varis önlemek için yapılacak egzersizler içine en önemlisi ayağın fleksiyonu ve dorsifleksiyonu. Bunu topuk yerdeyken de yapabilirsiniz fakat daha faydalı olması için ayağınızı yukarı kaldırarak yapmalısınız.

 

varis önlemek için egzersizler
Bu yoga hareketi değil tabi ki

 

Varis, ultrason nasıl yapılır?varis lazer radyofrekans yapıştırıcı farkları

Varis tedavisi, İstanbul, Prof.Dr.Serdar Akgün, varis neden olur; varis nasıl olur, varis oluşumu neden olur, neden, nasıl, niçin,lazerle varis tedavisi, lazerle varis tedavisi, lazer varis tedavisi nedir, endovenöz ablasyon nedir, lazer ile varis damarı kapatma, lazerle varis tedavisi anestezi, lazerle varis tedavisi sonrası, ameliyatsız varis tedavisi, varis lazer, varis lazer tedavisi, varis lazer tedavisi nasıl yapılır,varis lazer tedavi, varis lazer ameliyatı, ameliyatsız tedavi, ameliyatsiz lazer varis tedavisi, varis lazer fiyatları, varis lazer tedavisi nasıl yapılır, varis lazer tedavisi süresi, varis lazer tedavisi fiyatları, varis lazer tedavisi sonrası, varis lazer tedavisi nerede, varis lazer tedavisi doktor, varis lazer tedavisi serdar, varis lazer tedavisi serdar akgün, varis lazer tedavisi istanbul, varis lazer tedavisi istanbul doktor, varis lazer tedavisi istanbul profesör,, lazer ile varis tedavisi nasıl yapılır?, Endovenöz ablasyon nasıl yapılır?, Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılı, Lazerle varis tedavisinde nasıl anestezi uygulanır?, Ameliyatsız lazer tedavisinde anestezi nasıl uygulanır, varis lazer tedavisi, ameliyatsiz varis tedavisi, endovenöz lazer  tedavisi, lazerle varis tedavisi nedir, Endovenöz lazer tedavisi nedir, Endovenöz Lazer Ablasyon nedir, Lazerle varis tedavisi nedir, ameliyatsız lazer tedavisi nedir, ameliyatsız lazerle varis tedavisi nedir,  endovenöz lazer tedavisi, endovenöz lazer ameliyatı,istanbul varis doktor, istanbul varis doktor serdar, istanbul varis doktor serdar akgün,istanbul varis doktor hastane, istanbul varis hastane varis muayenesi, varis ultrason, varis muayene doktor tedavi, varis muayene doktor tedavi istanbul, istanbul varis doktor tedavi, endovenöz lazer tedavisi, varis lazer, varis radyofrekans, radyo frekans varis,istanbul doktor tedavi varis, istanbul doktor varis tedavi ücret, varis ameliyatsız tedavi, varis lazer , varis ameliyat, varis ameliyat, varis ameliyat doktor,ultrason altında varis tedavisi, varis ağrısız, ağrısız varis ameliyat, Endovenöz lazer tedavisinin avantajları nelerdir, Lazerle varis tedavisi avantajları nelerdir, ameliyatsız lazer tedavisi avantajları nelerdir, vital fulya varis tedavisi, academic hospital varis tedavisi, varis academic hospital, academic hospital varis, varis fulya, varis şişli, varis beşiktaş, varis ücret, varis tedavisi ücret, varis tedavi, varis neden, varis nasıl, varis nedir, varis doktor istanbul, varis, istanbul doktor, varis doktor serdar akgün, varis dr, varis dr serdar akgün, varis prof dr serdar,varis serdar, varis serdar, varis serdar, , varis, varis, varis tedavisi, varis çorabı, varis belirtileri, iç varis, ameliyatsız varis tedavisi, kan, varis nedir, kılcal damarlar, kılcal varis, mavi damarlar, mor damarlarda, varis yaraları, renk değişiklikler, morarma, reflü ,kaçak, yetmezlik, varis kaçak, toplardamarda kaçak, kapaklarda kaçak ,ven, varisin temelleri, estetik varis tedavisi, köpük tedavisi, skleroterapi, köpük tedavisi, varis tekrarlar mı, varis neden tekrarlar, varis tedavisi İstanbul, varis doktoru, varis serdar Akgün, serdar akgün varis, prof, hastane, ameliyat, varis ameliyat, varis hastane, varis hastane doktor, Prof.Dr.Serdar Akgün, vital fulya, academic hospital, academic hospital varis, varis academic hospital, 1 dakikada varis, doktor, profesör, haber, sağlık, sağlık videoları, sağlık videoları izle, damar, köpük, varis köpük , köpük varis, estetik, İstanbul, doktorlar, varis,varis tedavisi,varis doktoru,skleroterapi,varis ameliyatı,doktor,ameliyatsız varis tedavisi,dr,varis iç varis,varis neden olur iç varis,iç varis tedavileri,iç varis kılcal varis,iç varis ve tedavisi,varis doktorları istanbul,kılcal varis iç varis,iç varis ve kılcal varis,iç varis nasıl olur,iç varis tedavisi,iç varis video,iç varis açıklama,iç varis kılcal damar,iç varis neden olur,iç varis nedir,en iyi,varis doktorları,lazer varis tedavisi,lazerle varis tedavisi,varis görüntüsünden kurtulma,varis genetik mi,varis doktor istanbul,varis neden olur,bacak ağrısı varis, bacakta şişlik varis, ayakta şişlik varis, kılcal varis tedavisi,hastane,ameliyat,sağlık,köpük tedavisi,gizli varis,iç varis,varis hastalığı,varis nedir,varis ameliyatı sonrası,iğne ile varis tedavisi,kalp damar cerrahisi,kılcal damar tedavisi,istanbul varis doktor, varis pıhtı, varis, pıhtı, damar, akciğere pıhtı, varis reflü, varis kapakçık kaçak, serdar akgün, varis genetik mi, varis aileden geçer mi, varis neden olur, serdar akgün, sağlık, doktor, prof, varis anneden geçer mi, kadınlarda varis, erkeklerde varis,varis,varis tedavisi,varis neden olur,varis ameliyatı,varis hastalığı,varis çorabı,varis nedir,sağlık,varis nasıl oluşur,varis hastalığı nasıl geçer,varis hastalığı tedavisi,varise ne iyi gelir,varis doktoru, varis,varis tedavisi,varis genetik mi,varis neden olur,varis nedir,varis doktoru,en iyi,varis nasıl geçer,varis belirtileri,varis çorabı,damar,sağlık,estetik,doktor,dr,varis tedavisi nasıl olur,lazerle varis tedavisi,varis genetik,varis tedavisi,varis,ameliyatsız varis tedavisi,lazerle varis tedavisi,renkli doppler ultrason,doktor,doppler ultrason,acıbadem sağlık grubu,lazer varis tedavisi,varis neden olur,ultrason varis, طاقات,أخبار,سوريا,طريقة التقديم,وصول, varis tamiri, kapak.ık tamiri, valvuloplasti, varis çorabı nasıl giyilir.varis ultrason, ultrason, varis tedavisi, doppler ultrason, renkli doppler ultrason, renklı dopler, iç varis, iç varis nedir, iç varis nasıl tedavi edilir, varis tekrarlar mı, varis neden tekrarlar, ameliyatsız tedavi, varis ne zaman ameliyat edilir, ultrason varis, varis tedavisi,varis,ameliyatsız varis tedavisi,lazerle varis tedavisi,renkli doppler ultrason,doktor,doppler ultrason ,lazer varis tedavisi,varis neden olur,ultrason varis