KÜÇÜK KESİ KALP AMELİYATLARI

MİNİMAL İNVAZİV

 

 

Kafanızı karıştrımadan basit ve kısa bir şekilde sizleri aydınlatacağım.

Klasik kalp ameliyatlarında iman tahtası sternum kesilmektedir. Aşağıdaki resme bakarsanız göğüs kafesi ve iman tahtası ile son derece iyi korunmuş olan kalbin topografisini görebilirsiniz.

Gelişen teknikler ve deneyimler sonucunda daha küçük kesi yapılarak hem kozmetik hem de hasta konforuna yönelik ameliyatlar giderek önem kazanmıştır. Bu ameliyatlara küçük kesili ameliyatlar ya da Minimal İnvaziv ameliyatlar denmektedir. MİNİMAL İNVAZİV basitçe minimum hasarlı ameliyat anlamına gelmektedir.

Tüm hastalarda bu tür yaklaşımlar uygulanmayabilir. Her hasta kendi hastalığı ve derecesine göre değerlendirilmektedir. 

Bu tür ameliyatlar üç başlıkta toplanabilir.


  • İman tahtası klasik cerrahide tamamen kesilmektedir.
  •  Bazı ameliyatlarda ise iman tahtası kısmen kesilerek ameliyatlar yapılmaktadır.

 

  • İman tahtası hiç kesilmeden yapılan ameliyatlar: Minimal Invaziv Cerrahiler.
  • Sol Meme Altı Küçük Kesi: Bu teknik sıklıkla baypas ameliyatında kullanılmaktadır. Soldan yaklaşılarak en sık baypas yapılan LAD,Diaganol dallar ve uygun olursa OM dallarına baypas yapılabilmektedir. Sağ taraftaki damara baypas yapmak konum olarak zorlayıcı ve sakıncalı olabilir. 
  • Sağ Ön Kaburga Kesisi: Bu tür ameliyatlar ile kaburga mesafesine göre mitral veya aort kapak ameliyatları yapılabilmektedir.


  • Sağ Koltuk Altı Kesisi: Kozmetik olarak tercih edilen bu kesi mitral kapak ameliyatlarında kullanılmaktadır. 

Bu kesiler hastanın risklerine ve hastalığına göre planlanmaktadır.

 

mini bypass, küçük kesi kalp ameliyatı, kalp ameliyatı, mini bypass,kalp ameliyatı,küçük kesi,kalp ve damar cerrahisi,bypass,kapalı bypass,açık kalp ameliyatı,küçük kesi baypas,kapalı baypas ameliyatları,küçük kesili bypass,kapalı baypas ameliyatı,istanbul doktor kalp bypass,göğüs kemiğini kesmeden baypas,küçük kesi bypas,göğüs açmadan baypas,minimal invaziv,kalp cerrahisi,kapalı baypas,kalp damar cerrahisi,küçük kesi ile kalp ameliyatı,koltuk altı kalp ameliyatı,kapalı kalp ameliyatı,doktor,,kalp ameliyatları,kapalı ameliyat,yandan baypas,meme altı kalp ameliyatı,atrial septal defect,küçük kesi bypass,küçük kesi kalbi durdurmadan bypass,kalbi durdurmadan bypass,küçük kesi kalbi durdurmadan baypas,kalbi durdurmadan kapalı ameliyat,kalbi durdurmadan baypas,göğüs kemiğini kesmeden bypass,istanbul doktor bypass,küçük kesi kalp ameliyatı