VARİS LAZER TEDAVİSİ

AMELİYATSIZ VARİS TEDAVİSİ

ENDOVENÖZ LAZER  TEDAVİSİ

VARİS İÇİN AYRINTILI BİLGİLER TIKLAYINIZ

VARİS İÇİN YOUTUBE VİDEOLARIM TIKLAYINIZ

 

Lazerle varis tedavisi nedir?

 

Varis damarının lazer ile kapatılması işlemine ‘’Varis ile lazer tedavisi’’ adı verilir. Varis bacakta kirli kanı taşıyan toplardamarlarda (ven) oluşan genişleme ve kapkaçıklardaki kaçaklardan oluşur. Bu kaçaklar yüzeysel kılcal damarlarda yüzeysel olarak kendini belli edebilir. Varisin kaynağı bu toplardamarlardaki sorundur. Bu yazıda sorunun ana kaynağı olan toplardamarların  ultrason altında lazer ile tedavisinden bahsedeceğim. Temeldeki bu sorun çözülmeden yüzeyel varis tedavisi yapılması uzun dönemde iyi sonuçlar vermez.

Tüm aşamaları ve hastaların merak ettiği soruların hepsinin cevaplarını burada bulabilirsiniz. Resimler ve önceden hazırladığım video bağlantılarının yardımcı olmasını diliyorum. Konuyu uzatmamak için varis ile ilgili genel bilgileri video bağlantılarında görebilirsiniz. 

Endovenöz lazer tedavisi nedir?

Endovenöz Lazer Ablasyon nedir?

Lazerle varis tedavisi nedir?

Ameliyatsız lazer tedavisi nedir?

Ameliyatsız lazerle varis tedavisi nedir?

 

Varis damarlarının  anjiyo gibi içine girilerek lazer ile kapatılması işlemine ‘’Endovenöz Ablasyon’’ adı verilir. ‘’Ven’’ toplardamar endo ‘’içi’’ ve ablasyon ise ‘’yakma/kapatma’’ anlamında kullanılmaktadır. Damar İçi lazer ile toplardamar kapatma işlemi şeklinde tanımlanmıştır. Lazerle varis tedavisi denilince akla bu teknik gelir. Klasik cerrahi yöntemde tamamen ve tüm seyri boyunca damar çıkarılmaktadır. 2000’li yıllardan sonra klasik cerrahi sonrasında tekrarlayan varisler ve sorunun gerçek anlamda tedavisi için cerrahi işlem olmaksızın endovenöz lazer ablasyon tedavisi uygulanması ‘’ameliyatsız varis tedavisi’’ olarak tanımlanmıştır.Yakma işlemi için lazer yanında enerji kaynağı olarak ‘’radyofrekans’’da kullanılmaktadır. Son yıllarda kapatma işlemi için ‘’yapıştırıcı’’ maddelerde kullanılmaktadır.  Gene olarak teknik aynıdır.

Kapak Resmi. Endovenöz Lazer Ablasyon tedavisi.

Endovenöz lazer tedavisinin avantajları nelerdir?

Lazerle varis tedavisi avantajları nelerdir?

Ameliyatsız lazer tedavisi avantajları nelerdir?

 

  • Cerrahi kesiler olmadan tedavi yapılabilmektedir.
  • Genel ya da belden anesteziye gerek duyulmadan lokal anestezi ile işlem yapılabilmektedir.
  • İşlem süresi kısa (her bacak için 45 dakika veya daha az)
  • Hastanede kalmanız gerek kalmadan işlem sonrası eve çıkabilirsiniz.
  • İyileşme dönemi daha hızlıdır. Morarma ve şişlik daha az görülmektedir. Hasta açısından daha konforludur. 
  • İşlem sonrasında tüm fiziksel aktivitelerinizi sürdürebilirsiniz.
  • İz kalmamaktadır.

 

Bacaktaki Toplardamarlar nelerdir?

Öncelikle kullandığımız bazı terimleri açıklayalım. Bacakta önde belirgin olarak görülen toplar damara ‘’Büyük Safen veni’’ (BSV) adını veriyoruz. Bu toplardamarın diğer ismi ise Vena Saphena Magna (VSM) olarak bilinir. Safen adı ‘’saphenous’’ latince kelimesinden gelir. Belirgin demektir. Magna ise büyük demektir. Bu toplardamar ayak bileğinin iç yüzünden başlar. Bu noktadan çoğu insanda görülür. Yukarı doğru çıkar. Kasıkta kasık ana toplardamarına dökülür. Cilt Altı yağ dokusuna ve kas yapısına bağlı olarak görülebilir ya da görülmeyebilir. Ultrason ile bakılan ve en sık varislerin görüldüğü toplardamar budur. Ben buna ‘’büyük varis damarı’’ adını veriyorum. Lütfen Resim 1’e bakınız.

Resim 1. Büyük safen veni veya büyük varis damarı.

 

İkinci sıklıkla varis görülen dizin arkasından orta hattan aşil tendonunu takip ederek inen toplardamara ‘’Küçük Safen Ven’’ (KSV) ya da Vena Safena Parva adı verilir. Ben buna ‘küçük varis damarı’’ adını verdim. Parva latince küçük demektir.

Resim 2.Küçük Safen Veni veya küçük varis damarı.

Aşağıda iki varis damarını beraber görüyorsunuz.

Resim 3. Büyük ve Küçük varis damarları.

Lazer ile varis tedavisi nasıl yapılır?

Endovenöz ablasyon nasıl yapılır?

Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılır?

Lazer ile varis damarının kapatılması işleminde ilk aşama dizüstünde veya diz altında ultrason ile varisin en sık görüldüğü toplardamarı (Büyük Safen Ven: Vena Safena Magna) saptamıştır. Toplardamar saptandıktan sonra cilt lokal anestezi ile uyuşturulur. İğne ile toplar damarın içine girilir. Hem ultrasonografik olarak iğnenin girişi saptanır hem de iğneden kan gelmesi ile doğrulama yapılır. Resim 4.

Resim 4. Büyük Safen Venin ultrason altındaki görüntüsü ve iğne ile giriş.

 

İlk aşamada damarın  içine iğne yerleştirilmişti (Resim 5, 1) . İkinci aşamada damardaki iğnenin içinden ince Bir kılavuz tel geçirilerek damarın içine ilerletilir. (Resim 5, 2). Sonra iğne çekilir tel damar içinde kalır. (Resim 5, 3). Kılavuz tel üzerinden tanıtıcı (introducer) kateter geçirilerek damarın içine yerleştirilir. (Resim 5, 4). Ardından kılavuz tel kateterin içinde çekilir, kateter damar içinde kalır. (Resim 5, 5). İkinci aşama Resim 5’de gösterilmiştir.

Girişim yer hastanın varis damarlarındaki kaçağa bağlı olarak diz altı veya dizsütündan olabilir. Varis damarlarının çapı bu konuda yol gösterir. 

İşlem öncesi yapılan ultrason ile bir harita çıkartılır. Bu haritalama bize girişim yeri ve hangi bölümleri kapsaması gerektiği yönünde bilgi verir.

 

Resim 5. Kılavuz tel ve kateterin yerleştirilmesi.

 

Üçüncü aşamada tanıtıcı kateterin içinden asıl işlemi yapacak olan lazer kateteri yerleştirilir. 

 

Resim 6. Lazer kateterin damarın içinden yerleştirilmesi.

Damarın içinden kateterin ilerleyişi ultrason ile kontrol edilir. Kateterin ucundaki ışık ile dışarıdan ilerleyişi de takip edilir.

 

Resim 7. Lazer kateterin damarın içinden ilerletilmesi ve ultrason ile takibi.

Lazer kateteri büyük safen veni seyri boyunca ultrason ile kontrol edilerek kasığa kadar ilerletilir.

Resim 8. Kateterin büyük safen ven boyunca ilerletilmesi.

Kateter kasığa kadar ilerletilir. Büyük safen ven kasıkta ani kasık toplardamarına dökülür. Bu kavşak noktasına Safenofemoral Junction (SFJ) adı verilir. Kateter yine ultrason ile kontrol edilerek bu kavşak noktasının 2-3 cm altına gelecek şekilde yerleştirilir. 

 

Büyük safen venin ana kasık toplardamarına döküldüğü yerin hemen komşuluğunda ana kasık atardamarı vardır. Ultrason altında iki kulağı ile Miki Fare’ye benzetilmiştir.

Resim 9. Büyük safen veni, ana kasık toplardamarı ve kasık ana atardamarının ”Miki Fare” görüntüsü.

 

Kateter kasığa kadar ilerletilir. Büyük safen ven kasıkta ana kasık toplardamarına dökülür. Bu kavşak noktasına Safenofemoral Junnciton (SFJ) adı verilir. Kateter yine ultrason ile kontrol edilerek bu kavşak noktasının 2-3 cm altına gelecek şekilde yerleştirilir. 

 

Resim 10. Lazer kateterin kavşak noktasına ilerletilmesi ve yerleştirilmesi.

 

Yerleştirme işleminden sonra ultrason ile kavşak noktası ve kateterin ucu son defa tekrar ultrason ile kontrol edilir.

Resim 11. Kateterin ucunun ultrason ile kontrolü.

lazerle varis tedavisi

 

Lazerle varis tedavisinde nasıl anestezi uygulanır?

Ameliyatsız lazer tedavisinde anestezi nasıl uygulanır? 

 

Lazer işlemini uygulamaya hazır hale gelinir. Yüksek enerji uygulanan bu işlemden önce dokuları korumak ve ağrıyı engellemek için lokal anestezik madde ile karıştırılmış özel bir solüsyon büyük safen venin seyri boyunca çevresine enjekte edilir. Bu sıvı oldukça bol miktarda ve damarın çevresindeki dokuları şişirecek şekilde verilir. Bu teknik ‘’tümosan’’ anestezi adı ile bilinir. Tümosan kelimesi ‘’tumescent’’ şişirme anlamındaki İngilizce kelimeden gelmektedir. Hastalara aralıklı olarak yüzeyel lokal anestezi ve sakin , ağrısız süreç geçirebilmeleri için gerek duyulduğunda damardan  ilaç verilmektedir. Hastanın bilinci açıktır ve konuşabilmektedir.

 

Resim 12. Tümosan anestezi uygulaması.

 

Tümosan anestez sonrası lazer katateri diode lazer cihazına bağlanır.

Resim 13. Diode lazer cihazı

Bağlantı işlemi sonrasında lazer ile kapatılma işlemine geçilir. 

Ameliyat masasının pozisyonu  hastanın başı aşağı ve bacakları yukarı gelecek şekilde ayarlanır. Kateter 5 saniyede 1 km hız ile çekilmeye başlanır. Bu sırada hasta ile konuşularak ağrı kontrol edilir. gerekirse ek doz tümosan anestezi solüsyonu uygulanır. Kateterin ucundan gelen enerji ile büyük safen veni kapanır ve iki duvarı birbirine yaklaşarak kapanır.

Resim 14. Lazer kateterinin aşağı çekilerek büyük safen venin kapatılması.

Bu işlem ile büyük safen veninin giriş yeri ile kasık kavşak noktası arasındaki yaklaşık 15-20 santimlik bölümü kapatılır. Kişinin bacak uzunluğuna bağlı olarak bu bölüm daha uzayabilir. Önceden yapılan ultrason varis haritalaması ile tespit edilmiş ve bozulmuş kaçak yapan derin ve yüzeyel sistem arasındaki bağlantı ‘’perforatör’’ damarlarda kapatılmış olur.

Resim 15. Lazer ile kapatılan büyük safen veni bölümü.

Kateter giriş yerinden çıkarıldıktan sonra kapatılan büyük safen veni ve kavşak noktası ultrason ile kontrol edilir. Kapanmış büyük safen ven ip şeklinde görülür. Bakınız resim 16. sarı oklar.

Resim 16. Lazer ile kapatma işlemi sonrası büyük safen venin ultrason ile kontrolü.

Vücudumuzdaki damarların uzunluğu nedir?

Toplam damarlarımızın uzunluğu ne kadardır?

Vücudumuzda yaklaşık 100.000 kilometre damar vardır. Bunun yaklaşık %60’ ven yani  toplar damardır. Kalanını atardamarlardır.

 

Kapatılan ya da çıkartılan damarların sağlık açısından bir sakıncası var mıdır? 

Çok yaygın damar ağı olduğundan yakılan damarlar sizin için bir sağlık sorunu oluşturmaz. 

 

Ek işlemler

 

Büyük safen ven kapatıldıktan sonra diğer bölgelerdeki varis damarları (pakeleri) cilt üzerinden yapılan küçük delikler ile özel aletlerle çıkartılır. Bu küçük deliklere gerekirse kendiliğinden emilen ve düşen dikişler atılabilir veya kendiliğinden küçük bantlar ile iyileşmeye bırakılır. Tüm görülen varis pakelerinin hepsi çıkarılmaz. Venöz haritalamaya bağlı olarak özellikle bağlantı bölgelerindeki varis pakeleri çıkartılır. İşlem sonrası bir yıl içinde damar tamamen kapatılır.

 

Resim 17. Küçük varis damarlarının çıkarılması ‘’flebektomi’’

 

Uygun ve gerekli hastalarda özellikle büyük çaplı varis damarları yarı küçük kateterler ile lazer ile kapatılır. Bu tekniğe de Assisted Total Termal Ablasyon (ATTA) adı verilir. Aşağıdaki resimde çok fazla sayıda iğne olmasına bakmayın bu oldukça ileri bir örnektir.

Resim 18. Total termal ablasyon.

 

Son aşamada ise bacağa elastik ve coban bandajları uygulanır. Bandajlar hastanın durumuna göre 5-7 gün uygulanır. Varis çorabı sonrasında hastalara önerilmektedir. Süreler hastalığın ağırlığına göre değişebilir.

Resim 19. Bandaj uygulaması.

 

Varis ameliyatına nasıl karar verilir. Dünyada kullanılan sınıflama yapıldıktan sonra karar verilir.

Resim 20. Varis sınıflaması.

 

 

Varis hakkında tüm bilgilere ulaşabileceğiniz bağlantılar:

 

  • İç varis nasıl olur? İç varis nasıl tedavi edilir?

https://www.youtube.com/watch?v=dfxiLn_MyI4&list=PL9l4RfYnVMKtpSA4csWxKG5LPhofXqmhc&index=5

  • Varis hakkında tüm bilgiler.

https://drserdarakgun.com/index.php/category/ameliyatlar/varis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lazerle varis tedavisi, lazerle varis tedavisi, lazer varis tedavisi nedir, endovenöz ablasyon nedir, lazer ile varis damarı kapatma, lazerle varis tedavisi anestezi, lazerle varis tedavisi sonrası, ameliyatsız varis tedavisi, varis lazer, varis lazer tedavisi, varis lazer tedavisi nasıl yapılır,varis lazer tedavi, varis lazer ameliyatı, ameliyatsız tedavi, ameliyatsiz lazer varis tedavisi, varis lazer fiyatları, varis lazer tedavisi nasıl yapılır, varis lazer tedavisi süresi, varis lazer tedavisi fiyatları, varis lazer tedavisi sonrası, varis lazer tedavisi nerede, varis lazer tedavisi doktor, varis lazer tedavisi serdar, varis lazer tedavisi serdar akgün, varis lazer tedavisi istanbul, varis lazer tedavisi istanbul doktor, varis lazer tedavisi istanbul profesör,, lazer ile varis tedavisi nasıl yapılır?, Endovenöz ablasyon nasıl yapılır?, Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılı, Lazerle varis tedavisinde nasıl anestezi uygulanır?, Ameliyatsız lazer tedavisinde anestezi nasıl uygulanır, varis lazer tedavisi, ameliyatsiz varis tedavisi, endovenöz lazer  tedavisi, lazerle varis tedavisi nedir, Endovenöz lazer tedavisi nedir, Endovenöz Lazer Ablasyon nedir, Lazerle varis tedavisi nedir, ameliyatsız lazer tedavisi nedir, ameliyatsız lazerle varis tedavisi nedir,  endovenöz lazer tedavisi, endovenöz lazer ameliyatı,istanbul varis doktor, istanbul varis doktor serdar, istanbul varis doktor serdar akgün,istanbul varis doktor hastane, istanbul varis hastane varis muayenesi, varis ultrason, varis muayene doktor tedavi, varis muayene doktor tedavi istanbul, istanbul varis doktor tedavi, endovenöz lazer tedavisi, varis lazer, varis radyofrekans, radyo frekans varis,istanbul doktor tedavi varis, istanbul doktor varis tedavi ücret, varis ameliyatsız tedavi, varis lazer , varis ameliyat, varis ameliyat, varis ameliyat doktor,ultrason altında varis tedavisi, varis ağrısız, ağrısız varis ameliyat, Endovenöz lazer tedavisinin avantajları nelerdir, Lazerle varis tedavisi avantajları nelerdir, ameliyatsız lazer tedavisi avantajları nelerdir, vital fulya varis tedavisi, academic hospital varis tedavisi, varis academic hospital, academic hospital varis, varis fulya, varis şişli, varis beşiktaş, varis ücret, varis tedavisi ücret, varis tedavi, varis neden, varis nasıl, varis nedir, varis doktor istanbul, varis, istanbul doktor, varis doktor serdar akgün, varis dr, varis dr serdar akgün, varis prof dr serdar,varis serdar, varis serdar, varis serdar, , varis, varis, varis tedavisi, varis çorabı, varis belirtileri, iç varis, ameliyatsız varis tedavisi, kan, varis nedir, kılcal damarlar, kılcal varis, mavi damarlar, mor damarlarda, varis yaraları, renk değişiklikler, morarma, reflü ,kaçak, yetmezlik, varis kaçak, toplardamarda kaçak, kapaklarda kaçak ,ven, varisin temelleri, estetik varis tedavisi, köpük tedavisi, skleroterapi, köpük tedavisi, varis tekrarlar mı, varis neden tekrarlar, varis tedavisi İstanbul, varis doktoru, varis serdar Akgün, serdar akgün varis, prof, hastane, ameliyat, varis ameliyat, varis hastane, varis hastane doktor, Prof.Dr.Serdar Akgün, vital fulya, academic hospital, academic hospital varis, varis academic hospital, 1 dakikada varis, doktor, profesör, haber, sağlık, sağlık videoları, sağlık videoları izle, damar, köpük, varis köpük , köpük varis, estetik, İstanbul, doktorlar, varis,varis tedavisi,varis doktoru,skleroterapi,varis ameliyatı,doktor,ameliyatsız varis tedavisi,dr,varis iç varis,varis neden olur iç varis,iç varis tedavileri,iç varis kılcal varis,iç varis ve tedavisi,varis doktorları istanbul,kılcal varis iç varis,iç varis ve kılcal varis,iç varis nasıl olur,iç varis tedavisi,iç varis video,iç varis açıklama,iç varis kılcal damar,iç varis neden olur,iç varis nedir,en iyi,varis doktorları,lazer varis tedavisi,lazerle varis tedavisi,varis görüntüsünden kurtulma,varis genetik mi,varis doktor istanbul,varis neden olur,bacak ağrısı varis, bacakta şişlik varis, ayakta şişlik varis, kılcal varis tedavisi,hastane,ameliyat,sağlık,köpük tedavisi,gizli varis,iç varis,varis hastalığı,varis nedir,varis ameliyatı sonrası,iğne ile varis tedavisi,kalp damar cerrahisi,kılcal damar tedavisi,istanbul varis doktor, varis pıhtı, varis, pıhtı, damar, akciğere pıhtı, varis reflü, varis kapakçık kaçak

lazerle varis tedavisi, lazerle varis tedavisi, lazer varis tedavisi nedir, endovenöz ablasyon nedir, lazer ile varis damarı kapatma, lazerle varis tedavisi anestezi, lazerle varis tedavisi sonrası, ameliyatsız varis tedavisi, varis lazer, varis lazer tedavisi, varis lazer tedavisi nasıl yapılır,varis lazer tedavi, varis lazer ameliyatı, ameliyatsız tedavi, ameliyatsiz lazer varis tedavisi, varis lazer fiyatları, varis lazer tedavisi nasıl yapılır, varis lazer tedavisi süresi, varis lazer tedavisi fiyatları, varis lazer tedavisi sonrası, varis lazer tedavisi nerede, varis lazer tedavisi doktor, varis lazer tedavisi serdar, varis lazer tedavisi serdar akgün, varis lazer tedavisi istanbul, varis lazer tedavisi istanbul doktor, varis lazer tedavisi istanbul profesör,, lazer ile varis tedavisi nasıl yapılır?, Endovenöz ablasyon nasıl yapılır?, Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılı, Lazerle varis tedavisinde nasıl anestezi uygulanır?, Ameliyatsız lazer tedavisinde anestezi nasıl uygulanır, varis lazer tedavisi, ameliyatsiz varis tedavisi, endovenöz lazer  tedavisi, lazerle varis tedavisi nedir, Endovenöz lazer tedavisi nedir, Endovenöz Lazer Ablasyon nedir, Lazerle varis tedavisi nedir, ameliyatsız lazer tedavisi nedir, ameliyatsız lazerle varis tedavisi nedir,  endovenöz lazer tedavisi, endovenöz lazer ameliyatı,istanbul varis doktor, istanbul varis doktor serdar, istanbul varis doktor serdar akgün,istanbul varis doktor hastane, istanbul varis hastane varis muayenesi, varis ultrason, varis muayene doktor tedavi, varis muayene doktor tedavi istanbul, istanbul varis doktor tedavi, endovenöz lazer tedavisi, varis lazer, varis radyofrekans, radyo frekans varis,istanbul doktor tedavi varis, istanbul doktor varis tedavi ücret, varis ameliyatsız tedavi, varis lazer , varis ameliyat, varis ameliyat, varis ameliyat doktor,ultrason altında varis tedavisi, varis ağrısız, ağrısız varis ameliyat, Endovenöz lazer tedavisinin avantajları nelerdir, Lazerle varis tedavisi avantajları nelerdir, ameliyatsız lazer tedavisi avantajları nelerdir, vital fulya varis tedavisi, academic hospital varis tedavisi, varis academic hospital, academic hospital varis, varis fulya, varis şişli, varis beşiktaş, varis ücret, varis tedavisi ücret, varis tedavi, varis neden, varis nasıl, varis nedir, varis doktor istanbul, varis, istanbul doktor, varis doktor serdar akgün, varis dr, varis dr serdar akgün, varis prof dr serdar,varis serdar, varis serdar, varis serdar, , varis, varis, varis tedavisi, varis çorabı, varis belirtileri, iç varis, ameliyatsız varis tedavisi, kan, varis nedir, kılcal damarlar, kılcal varis, mavi damarlar, mor damarlarda, varis yaraları, renk değişiklikler, morarma, reflü ,kaçak, yetmezlik, varis kaçak, toplardamarda kaçak, kapaklarda kaçak ,ven, varisin temelleri, estetik varis tedavisi, köpük tedavisi, skleroterapi, köpük tedavisi, varis tekrarlar mı, varis neden tekrarlar, varis tedavisi İstanbul, varis doktoru, varis serdar Akgün, serdar akgün varis, prof, hastane, ameliyat, varis ameliyat, varis hastane, varis hastane doktor, Prof.Dr.Serdar Akgün, vital fulya, academic hospital, academic hospital varis, varis academic hospital, 1 dakikada varis, doktor, profesör, haber, sağlık, sağlık videoları, sağlık videoları izle, damar, köpük, varis köpük , köpük varis, estetik, İstanbul, doktorlar, varis,varis tedavisi,varis doktoru,skleroterapi,varis ameliyatı,doktor,ameliyatsız varis tedavisi,dr,varis iç varis,varis neden olur iç varis,iç varis tedavileri,iç varis kılcal varis,iç varis ve tedavisi,varis doktorları istanbul,kılcal varis iç varis,iç varis ve kılcal varis,iç varis nasıl olur,iç varis tedavisi,iç varis video,iç varis açıklama,iç varis kılcal damar,iç varis neden olur,iç varis nedir,en iyi,varis doktorları,lazer varis tedavisi,lazerle varis tedavisi,varis görüntüsünden kurtulma,varis genetik mi,varis doktor istanbul,varis neden olur,bacak ağrısı varis, bacakta şişlik varis, ayakta şişlik varis, kılcal varis tedavisi,hastane,ameliyat,sağlık,köpük tedavisi,gizli varis,iç varis,varis hastalığı,varis nedir,varis ameliyatı sonrası,iğne ile varis tedavisi,kalp damar cerrahisi,kılcal damar tedavisi,istanbul varis doktor, varis pıhtı, varis, pıhtı, damar, akciğere pıhtı, varis reflü, varis kapakçık kaçak