BYPASS DAMARLARI

 

Bypass ameliyatında damarlar önemlidir. Hem hastanın kalbindeki bypass yapılacak damarlar. Hemde bu damarlar bypass için kullanılacak hastaların kendi damarlar.

DAMARLAR NEDEN ÖNEMLİ

  • Hastanın kalbindeki damarlar incelmiş ve kireçlenmiş olabilir. Tüm damar hattı bounca olabilir. Bypass yapılacak bölgenin temiz ve mümkün olduğu kadar kireçsiz bölgesi seçilir. Bunun  yanında darlıkların sonrasında da Akımın da iyi olması gerekmektedir. 
  • Hastanın bypass için kullanılacak damarları da iyi seçilmeli ve uygun damarlara yerleştirilmelidir.

 

Bypass ameliyatı için kullanılan damarlar üç tanedir.

 

  • MEME DAMARI (ATARDAMAR)
  • KOL DAMARI  (ATARDAMAR)
  • BACAK DAMARI (TOPLARDAMAR)

 

 

  • MEME DAMARI

 

İman tahtasının iki tarafında  bulunan bir atardamardır.Göğüs damarı da adı verilir (Resim 1.)

Resim 1. İman tahtasının iki tarafındaki meme damarı.

Bu damar yapısı ve komşuluğu ile koroner damarlara benzer bir damardır. Bu benzerliği histolojik olarak yapılan damar kesitlerin gösterildiği resimde görmektesiniz (Resim.2). 

Resim 2. Kalp damarı (koroner arter) ve meme damarı doku kesitleri.

bypass ameliyatlarında en önemli damar budur. En uzun süre açık kalma oranına sahiptir. 10 senede %90’ın üzerinde açıklığa sahiptir. Sıklıkla sol ana damarında dalı olan LAD (left anterior descending, sol anterior inen dala bypass yapılır. (Resim 3). 

Resim 3. Meme damarı bypass; 9 sene önce ameliyat ettiğim hastanın bilgisayarlı tomografi anjiyo resmi.

 

Sternumun iman tahtasının iki tarafındaki sol ve sağ damarlar kullanılabilir. En uygun seçenek iki göğüs damarının birlikte kullanılmasıdır.

  • KOL ATARDAMARI

Kol damarı radial arter en sık kullanılan ikinci damardır. Kol damarı ve meme damarının kesitlerini aşağıdaki resimde görebilirsiniz. 

Resim 4. Meme ve kol atardamarları kesitleri.

Peki koldaki atardamarı çıkarılırsa kol nasıl beslenir?. Kolumuzda eli de besleyen iki damar vardır. Radial ve ulnar damarlardır. Bu damarlardan biri çıkarılırsa diğer kolun ve elin beslenmesini sağlar. Dış taraftaki radial arter nabzın bakıldığı atardamardır. 

Resim 5. Kol atardamarları: Radial ve ulnar arter. 

Radial arter genelde sağ ana koroner arter dışındaki koroner dallar bypass için kullanılır. Kol damarı gerektiğinde meme damarında da bağlanabilir. 

Resim 6. Meme damarı ve kol damarının bypass ameliyatında bağlanması.

Ameliyat öncesinde kol damarının çıakrılması durumunda geride kalan ulnar damarın elin dolaşımını sağlayıp sağlamadığı Allen testi ie dolaşım kontrol edilir. Uygunsa çıkartılır. Uygun değilse çıkarılmaz. Bunun için Allen testi yapılır.

Resim 7.Kol damarı için Allen testi.

 

Eğer radial arter kapatıldığında diğer ulnar arter eli yeteri kadar beslemez ise aşağıdaki resimdeki durum oluşur. Radyal arterin beslediği el bölgesinnin damar el ile kapatıldığında nasıl kansız kaldığı görülüyor.

Resim 8. Radial arter kapatılınca yeterli el dolaşımın ulnar arter tarafından sağlanması.


  • BACAK TOPLARDAMARI

Giderek sıklığı azalan oranda klasik olarak bacak toplardamarı kullanılmaktadır. Bazı şişman veya varisi olan hastalarda bu toplardamarın kalitesi bozulmaktadır. Varisli damarlar bypass için kullanılmaz. Varisi olan hastalardaki damarların’’ ileride lazım olacağı için çıkarılmaması’’ gibi bir durum doğru değildir. İki bacak damar için kullanılır.

Resim 9. Bacak toplardamarı.

bypass damarları,bypass,doktor, kalp, damar, bypass ameliyatı tehlikeli mi, bypass tehlikelimi, bypass riskleri, baypas ameliyatı tehlikelimi,baypas ameliyatı tehlikeli mi,baypas ameliyatı riski,doktor bypass,bypass doktor,prof baypas,bypass serdar akgün,kalp serdar akgün baypas ameliyatı istanbul,baypas ameliyatı doktor,kalpte baypas ameliyatı, atan kalpte bypass,kalbi durdurmadan bypass, göğüs kafesini açmadan ameliyat,göğüs kafesini açmadan bypass,göğüs kemiğini açmadan baypas,göğüs kemiğini kesmeden baypas,küçük kesi bypass,kalbi durdurmadan küçük kesi bypass,baypas kalbi durdurmadan küçük kesi, kapalı bypass,kapalı baypas küçük kesi,küçük kesi ile kalp ameliyatı,ameliyat kalp baypas küçük kesi,ameliyat baypas doktor,ameliyat kalp doktor,ameliyat kalp baypas doktor prof,istanbul baypas ameliyatı doktor,baypas doktor,doktor baypas,istanbul doktor baypas,istanbul doktor,bypass,birinci,istanbul,en iyi baypas doktoru,en iyi baypas doktoru Serdar akgün,en iyi,birinci baypas doktoru,baypas dr,baypas serdar,baypas doktoru,baypas prof,dr,kalp ameliyatı,çalışan kalpte bypass,koroner bypass,bypass ameliyatı,kalp,bypass,damar,ameliyat,kalp ve damar cerrahisi,açık kalp ameliyatı,doktor,atan kalpte bypass, dr bypass,koroner baypas ameliyatı,kapalı bypass, baypas ameliyatı,kalp ameliyatı doktor,istanbul kalp baypas,istanbul kalp baypas doktor,istanbul kalp ameliyatı,istanbul kalp,sağlık tıp doktor,sağlık tıp doktor istanbul,sağlık tıp doktor,istanbul kalp doktor,istanbul kalp ameliyat,kalp ameliyat istanbul koroner baypas ameliyatı, en iyi, bypass, en iyi doktor bypass, en iyi doktor istanbul, istanbul bypass