KALP ANJİYOSU DAMARLAR

 

Kalbi besleyen damarlara kabi bir taç gibi sardığından taç anlamında koroner arterler( atardamarlar) denir.

KALPTE İKİ ANA DAMAR VARDIR.

Sağ ve sol ana damar. Kalp anjiyosunda bu ana damarlarda darlık görülebilir. Özellikle sol ana damarda darlık görülmesi hastaya bağlı olmak ile birlikte 

Bu damarları aşağıdaki resimde ön ve arkadan görebilirsiniz.

Kalp damarlarının görünüşü.

 

  • Bunlar arasında çoğunlukla (%55) sağ damar daha dominant (baskın) olarak kabul edilir. Dominant olmasının sebebi kalbin 2.ana pili olan Atrioventriküler düğüm bölgesinin (Atrioventricular node)  sıklıkla sağ ana damarda çıkan dal ile beslenir. Bu dal posterior descending arter (PDA) yani arka inen dal olarak bilinir. Sağ ana damarın en önemli dalıdır. Sağ dominant olan vakalarda damarın tıkanmasında ağır bir kriz ve kalpte hasar olur. Kalbin pili de etkilendiğinden çarpıntı yani ritim problemleri olabilir.
  • Sol ana damar sol karıncık yani kalbin asıl kasılma gücü ünitesinde kasılan bölgenin kan akımını sağlar. 
  • Sol ana damardan iki dal çıkar. Sol ön inen dal (Left Anterior Descending Artery: LAD) ve circumflex (Cx) isimlerini alırlar. bunlar içinde LAD sıklıkla darlık oluşan bir damardır. Stent, balon ve baypas için bir numaralı hedef damardır. raporlarda sıklıkla adı geçer. LAD damarından yan dal olArak diagonal (D,D1,D2) diye adlandırılan dallar çıkar. 
  • Sol ana damardan çıkan dallar ise kenar dallardır (Obstuse Margin: OM, OM1, OM2) isimlerini alırlar. Sol dominant olan olgularda Circumfleks dalından çıkan damarlar kalbin pili AVN’a gitmektedir. 
  • Kalbin sağ ve sol ana damarları genelde bazen ortak bölgelerinde beslenmektedirler.
  • Bazı damarların ™ tıkanmasında enfarktüs sonucunda sol tarafta bulunan mitral kapak fonksiyonları bozulabilir hatta kapağı tutan kasların kopması ile kapakta şiddetli yetmezlik görülebilir. 
  • Böylece kalp anjiyosundaki damarları görmüş olduk. Elinizdeki anjiyo raporuna bakarak belki daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz. 
  • Sağlıklı günler dilerim.