Son yıllarda stent girişimleri artıyor. Hatta cerrahi (bypass) yerine geçebileceği iddia ediliyor. Bu çarpışma alanlarından bir tanesi de; sol ana damar tıkanıklığında stent (anjiyo ile yapılan girişimler) ve bypass karşılaştırmasıdır.

Son yayınlana önemli çalışmalardan birisinde: 2649 hasta 5 yıl takip edildiğinde baypas olan gruptaki ölüm oranları düşük bulunmuştur.

Baypass çoklu damar hastalığında, hem damara uzun vadeli akım sağlaması hem de yeni damarlar oluşturması açısından yararlıdır.

Ameliyat olması gereken hasta ameliyat olacaktır.

Kaynak:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02491-0/fulltext