ATARDAMAR TOPLAR DAMAR FARKLARI

Atardamar adı üzerinde her kalp atımı ile atan damarlardır. Kalbin oluşturduğu büyük ve küçük tansiyon aynı şekilde tüm sistem boyunca iletilir. Kalpten çıkan ana atardamara ‘’aorta’’ adı verilir. Biz azıcık kısaltarak ‘’aort’’ adını veririz. Çapı en büyük damardır.

Atardamar içinde oksijenden zengin temiz kan taşıdığında kırmızı görünürler.

Basıncı seyri boyunca yansıttığı için sağlam olmalıdırlar. Kalın duvarlıdırlar.

Tüm atardamar sistemi sonuçta incelerek kılcal damarlara dönüşür. Kılcal damar sitemi hücrelerimize tüm besin maddelerin verildiği ve atık maddelerin toplandığı sistemdir.

Atardamar ucu hücrelerin etrafında bir yumak haline dönüşür. Diğer taraftan toplardamar sisteminin kılcal sistemi şeklinde devam eder.

Toplardamar sisteminin ilk ünitesi burasıdır.

Toplardamarı biz ‘’ven’’ olarak adlandırırız.

Toplardamarlar oksijenden fakir kanı taşırlar. Renkleri daha çok mavidir. Duvarları incedir. Çapları değişkendir. Gerektiğinde kanı depolamak için genişlerler.

Kalbe aşağıdan ve yukarıdan iki ana toplardamar olarak dökülürler.

 

atardamar toplardamar,atardamar toplardamar farkı,atardamar toplardamar kılcal damar,damar,atardamar,damar tıkanıklığı,kalp,serdar akgün,tıp,prof,doktor,sağlık,kalp serdar akgün,bypas serdar akgün,damar tıkanıklığı serdar akgün,dr,toplar damar,toplardamar atardamar,toplardamar nedir,toplardamar tıkanıklığı, kalp serdar akgün,atardamar,atardamar nedir,toplardamar nedir,farkları,atardamar toplardamar farkı,toplardamar tıkanıklığı,atardamar tıkanıklığı,doktorlar,haber,damar tıkanıklığı,damar,kalp,prof,atardamar toplardamar,atardamar toplardamar kılcal damar,sağlık videolar,tıp,dr,toplardamar atardamar,atardamar toplardamar nedir,atardamar toplardamar çapları,atardamar toplardamar özellikleri,atardamar toplardamar farkları,atardamar toplardamar nedir farkları,kim,nerede

“serdar akgün”

“serdar akgün videoları”

“damar tıkanıklığı serdar akgün”

“bypas serdar akgün”

“kalp serdar akgün”

“atardamar”

“atardamar nedir”

“toplar damar”

“toplardamar nedir”

“farkları”

“vücudumuzu tanıyalım”

“atardamar toplardamar farkı”

“toplardamar tıkanıklığı”

“atardamar tıkanıklığı”

“doktorlar”

“sağlıklı yaşam”

“haber”

“damar tıkanıklığı”

“damar”

“kalp”

“prof”

“damar tıkanıklığı belirtileri”

“atardamar toplardamar”

“atardamar toplardamar kılcal damar”

“sağlık videolar”

“tıp”

“dr”

“toplardamar atardamar”

“Keyword”

“vucuttaki atardamarlar nerede”

“atardamar nerede bulunur gorevi nedir”

“toplardamar”

“atar damar kesilirse ne olur”

“toplardamar ne ise yarar”

“atardamar ozellikleri”

“toplardamar atardamar fark”

“toplardamar ozellikleri”

Atardamar toplardamar farkı

Atardamar toplardamar çap

Atardamar toplardamar çapları

Atardamar toplardamar çapı

Atardamar toplardamar özellikleri

kalp serdar akgün,atardamar,atardamar nedir,toplardamar nedir,farkları,atardamar toplardamar farkı,toplardamar tıkanıklığı,atardamar tıkanıklığı,doktorlar,haber,damar tıkanıklığı,damar,kalp,prof,atardamar toplardamar,atardamar toplardamar kılcal damar,sağlık videolar,tıp,dr,toplardamar atardamar,atardamar toplardamar nedir,atardamar toplardamar çapları,atardamar toplardamar özellikleri,atardamar toplardamar farkları,atardamar toplardamar nedir farkları,kim,nerede