KASLAR NEDEN CİMRİDİR?

Merhaba,

Şimdi anlatacağım konunun gerçek tıp yönünden nasıl olduğunu merak ediyorsanız. Serdar Akgün Tıp Videoları kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Aç kaldığınızda kan şekeriniz düşer. İnsülin karşıtı glukagon hormonu hemen devreye girer.  Karaciğer ve yağdan glukoz sağlar.

Karaciğer depoladığı glikojeni yıkar. Şekeri kana verir. Kan şekerimiz yükselir. Karaciğer elindeki ne kadar şeker varsa ihtiyaç olduğunda hemen veren bonkör bir organdır.

Kaslar ise çok cimridir. Şekerini vermez. Hiçbir hücre içine aldığı şekeri tek başına bırakmaz. Çünkü şeker hemen dışarı kaçar. Şekere hemen bir fosfat kelepçesi takarlar o da dışarı çıkamaz. Şekerin dışarı çıkabilmesi için bu fosfat kelepçesinin çıkarılması gerekir. Kaslarda işte bunu yapan enzim yoktur. Kaslar o yüzden cimridirler. Elindeki şekeri dışarı bırakamazlar.

Normalde şekerimiz yükseldiğinde insülin tüm hücrelere şekeri sokarak şekeri düşürür.

Kaslar şekeri kandan alırken insülinden bağımsız çalışırlar. Bunun anlamı şudur. Şekeriniz düştüğünde kaslar eğer çalışırlarsa yani spor yaparsanız sizin şekerinizin düşük olup olmadığına bakmaz. Hemen şekeri kandan alır. Bu normalde şekeriniz yükseldiği zaman insülin tarafından şekerin hücrelere sokulmasını sağlayan mekanizmadan bağımsızdır.

Eğer aç karnına spor yaparsanız kaslar kan şekerinizin düşük olmasına karşın şekerinizi kandan alır. Eğer kilo fazlanız ve bol yağınız varsa bu size zarar vermez. Çünkü gerekirse hem bonkör karaciğer hem de yağdan şeker sağlanır. Ama hiç yağ dokunuz yoksa hem şekeriniz hem de performansınız düşer. Buna için en iyi örnek zayıf profesyonel bisikletçilerdir. 250 kilometrelik bir yarışta devamlı beslenmek zorundadırlar. Çünkü hiç yağları yoktur ve karaciğerdeki depoları hemen boşaltırlar. Eğer yeteri kadar beslenemezlerse performansları hemen düşer.

Bu konu herzaman bana ilginç gelmiştir.

Söyleceklerim bu kadar.

Umarım zamanınıza değmiştir. Hoşçakalın.

MERHABA,

ŞİMDİ ANLATACAĞIM KONUNUN GERÇEK TIP YÖNÜNDEN NASIL OLDUĞUNU MERAK EDİYORSANIZ. YUKARIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

AÇ KALDIĞINIZDA KAN ŞEKERİNİZ DÜŞER. İNSÜLİN KARŞITI GLUKAGON HORMONU HEMEN DEVREYE GİRER.  KARACİĞER VE YAĞDAN GLUKOZ SAĞLAR.

KARACİĞER DEPOLADIĞI GLİKOJENİ YIKAR. ŞEKERİ KANA VERİR. KAN ŞEKERİMİZ YÜKSELİR. KARACİĞER ELİNDEKİ NE KADAR ŞEKER VARSA İHTİYAÇ OLDUĞUNDA HEMEN VEREN BONKÖR BİR ORGANDIR.

KASLAR İSE ÇOK CİMRİDİR. ŞEKERİNİ VERMEZ. HİÇBİR HÜCRE İÇİNE ALDIĞI ŞEKERİ TEK BAŞINA BIRAKMAZ. ÇÜNKÜ ŞEKER HEMEN DIŞARI KAÇAR. ŞEKERE HEMEN BİR FOSFAT KELEPÇESİ TAKARLAR O DA DIŞARI ÇIKAMAZ. ŞEKERİN DIŞARI ÇIKABİLMESİ İÇİN BU FOSFAT KELEPÇESİNİN ÇIKARILMASI GEREKİR. KASLARDA İŞTE BUNU YAPAN ENZİM YOKTUR. KASLAR O YÜZDEN CİMRİDİRLER. ELİNDEKİ ŞEKERİ DIŞARI BIRAKAMAZLAR.

NORMALDE ŞEKERİMİZ YÜKSELDİĞİNDE İNSÜLİN TÜM HÜCRELERE ŞEKERİ SOKARAK ŞEKERİ DÜŞÜRÜR.

KASLAR ŞEKERİ KANDAN ALIRKEN İNSÜLİNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞIRLAR. BUNUN ANLAMI ŞUDUR. ŞEKERİNİZ DÜŞTÜĞÜNDE KASLAR EĞER ÇALIŞIRLARSA YANİ SPOR YAPARSANIZ SİZİN ŞEKERİNİZİN DÜŞÜK OLUP OLMADIĞINA BAKMAZ. HEMEN ŞEKERİ KANDAN ALIR. BU NORMALDE ŞEKERİNİZ YÜKSELDİĞİ ZAMAN İNSÜLİN TARAFINDAN ŞEKERİN HÜCRELERE SOKULMASINI SAĞLAYAN MEKANİZMADAN BAĞIMSIZDIR.

EĞER AÇ KARNINA SPOR YAPARSANIZ KASLAR KAN ŞEKERİNİZİN DÜŞÜK OLMASINA KARŞIN ŞEKERİNİZİ KANDAN ALIR. EĞER KİLO FAZLANIZ VE BOL YAĞINIZ VARSA BU SİZE ZARAR VERMEZ. ÇÜNKÜ GEREKİRSE HEM BONKÖR KARACİĞER HEM DE YAĞDAN ŞEKER SAĞLANIR. AMA HİÇ YAĞ DOKUNUZ YOKSA HEM ŞEKERİNİZ HEM DE PERFORMANSINIZ DÜŞER.

BUNA İÇİN EN İYİ ÖRNEK ZAYIF PROFESYONEL BİSİKLETÇİLERDİR. 250 KİLOMETRELİK BİR YARIŞTA DEVAMLI BESLENMEK ZORUNDADIRLAR. ÇÜNKÜ HİÇ YAĞLARI YOKTUR VE KARACİĞERDEKİ DEPOLARI HEMEN BOŞALTIRLAR. EĞER YETERİ KADAR BESLENEMEZLERSE PERFORMANSLARI HEMEN DÜŞER.

BU KONU HERZAMAN BANA İLGİNÇ GELMİŞTİR. UMARIM ZAMANINIZA DEĞMİŞTİR. SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. SAĞLICAKLA KALIN.

 

spor yaparak zayıflama

hızlı yağ yakma,

göbek eritme,

vücut geliştirme

yağ yakmak için,

yağ yakma

 

 

sporcu,spor,vücut geliştirme,fitness

spor,evde spor, evdespor,sabah sporu, kas yapma,yağ yakma,egzersiz,egzersiz hareketleri, kas, kas yapma, vücut geliştirme, kas yapmak,kas yapma teknikleri, kas geliştirme, kas,hızlı, nasıl, iyi, cimri, spor videoları

Spor Videoları, Kaslar, püf noktası