Ani ölüm konusu ezici bir çoğunlukla Kalp Damar Hastalıkları ile ilgilidir.

Her ölüm erkendir. Ama sprocular ve gençlerde olanlar daha çok ilgi çeker.

Sporcular ve spor yaparken görülen ani ölüm konusunda yapılmış Avusturalya kökenli bir çalışma ile başlayalım. Toplam 19 740 otopsi incelenmiş. Yaşı 18-65 arasında 12 395 , 7-17  yaş arasında ise 385 kişi incelenmiştir.

Spor sırasında ani ölüm riski 100 000’de 0,76-1,49 bulunmuştur.

Erişkin dönemde ölüm sebebi %68’i kalp kökenli olduğu görülmüştür.

Yine erişkinler %45 Kalp Damarlarında tıkanıklık görülmüştür.

Çok daha önemlisi

%55 kalbin sol duvarı daha kalınlaşmıştır

 %38 kalp normalden daha ağır (>500gm)

Daha küçük yaşlarda ise aile kökenli kalp kası bozuklukları öne çıkmıştır.

Amerikan genç atletlerde yapılan otopsilerde benzer şekilde kalp kasında anormal büyüme ve buna bağlı aritmi oluşturan yapısal değişiklikler olduğu görülmüştür.

Ve şunu da eklemeliyim ki ki genç sporcularda beklenmeyen ölümleri engellemek için ayrıntılı muayene ve detaylı tetkik programları uygulanmasına karşın bu ani ölümler maalesef engellenememiştir.

Şimdi bunu genel topluma yaydığınızdan benzer şekilde kalp damar tıkanıklıkları ve buna bağlı ya da yapısal değişiklikler bağlı aritmiler ön plana çıkmaktadır. Burada esas önemli olan nokta biline kalp damar hastalığı olanların her türlü aritmi yani çarpıntı açısından yakın takip edilmeleri önerilmektedir.

Ani kardiyak ölüm ne kadar ani ve ne kadar hızlı gelişirse bizim ventrikül taşikardi ya da ventrikül fibrilasyonu denilen ritim bozuklukları sorumludur.

Eğer daha uzun sürede ölüm gelişirse daha çok kalp yetmezliği sorumlu tutulabilir. Bu durumda Kalpte ana damar tıkanıklığına bağlı yaygın kalp krizinden şüphelenilir.

Ani kardiyak ölüm öncesi ne gibi belirtiler görülebilir?

En sık görülen belirtiler;  çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, göğüste sıkışma veya baskı hissi, baş dönmesi, göz kararması ve baygınlık hissi sayılabilir. Kişiler bazen baygın olarak yakınları tarafından bulunur.

Diğer önemli bir nokta ani ölüm erkelerde kadınlara göre dört kat daha sık görülür. Hatta bu oran yaşla beraber daha da yükselir.

Kimlerin dikkat etmesi gerekir?

 • Eğer bilinen Kalp Damar tıkanıklığı olanlar. Bunun içine balon stent, bypass olanları da eklemek gerekir.
 • Bu hastalık için risk faktörleri bulunanlar,
 • Önceden çarpıntı

 ”ENDER AMA TEHLİKELİ DURUMLAR”

Primer ritim bozuklukları ise (uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, WPW sendromu, brugada sendromu, aritmojenik sağ ventrikül displazisi…) seyrek ancak geniş bir yelpaze gösteren hastalıklar grubudur. Bu hastalıklarda genellikle EKG, holter takipleri ile tanı konulur ve tedavi planlanır.

Tanı Metodları:

 • Anamnez ve fizik muayene
 • EKG
 • Teleröntgenogram
 • Ekokardiyografi
 • Holter, olay kaydediciler
 • Kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi
 • Elektrofizyolojik çalışma
 • T-wave alternans

Hangi hastalara ne tür uygulamalar yapılabilir?

Ailesinde ani kardiyak ölüm olanlar, hemen iyi bir kardiyoloji merkezine başvurmalıdırlar. Genel olarak tüm ailenin taranarak incelenmesi ideal yoldur. Yaptıkları iş nedeniyle büyük sorumluluk taşıyan pilotlar, emniyet görevlileri, tren ve otobüs şoförleri ve tabii ki sporcular üstünkörü bir muayene değil, iyi bir kardiyolojik değerlendirmeden geçirilmelidirler.

https://www.youtube.com/watch?v=UjYphZ9mFK8&t=3s

Şüpheli olgulara daha fazla neler yapılabilir?

Özellikle ritim bozukluğu saptanan olgularda elektrofizyolojik işlem yapılarak ritim bozukluğunun adı konulmalı ve mümkün ise küratif tedavi (RF ablasyon) yapılmalıdır.

Yaşamı tehdit eden bazı ritim bozuklukları (kardiyomiyopatilerde olduğu gibi) küratif olarak tedavi edilemez. Bu durumda ritim bozukluğunu önlemeye çalışan bazı ilaçlar düşünülebileceği gibi, pacemaker ve ICD (kardiyak defibratör) de bir tedavi seçeneği oluşturur.

İnsan yaşamını tehdit eden ritim bozuklukları (ventrikül taşikardi, ventrikül fibrilasyonu) ağır eforlar sırasında ortaya çıkabildiği gibi (atletlerde ve futbolcularda) bazen bazı gıdaların alınması sonrasında ya da kalple ilgili (ritim düzeltici ilaçlar) olan veya olmayan bazı ilaç tedavilerinde (mide barsak sistemi hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar, antibiyotikler) ortaya çıkabilir. Bu tür hastalar ilk ritim bozukluğunda kaybedilmezlerse sıkı bir incelemeye tabi tutulmalı ve altta yatan neden ortaya konularak tedavi buna göre planlanmalıdır. Ayrıca ritim bozukluğunu tetikleyebilen faktörlerden de olabildiğince uzak durulmalıdır.

Ani kardiyak ölüm riski olan hasta gruplarında teşhis için neler yapılır?

Elektrofizyolojik İşlem

Daha önce ani kardiyak ölüm riskini reanimastyon defibrilasyon desteği ile atlatmış olanlara invaziv bir test olan elektrofizyolojik işlem önerilmelidir. Bu işlem koroner anjiyojrafi laboratuvarında özel cihazlar desteği ile kalbin elektriksel stabilite-instabilitesini belirlemek amacıyla yapılır. İşlem ortalama otuz dakika sürer ve hasta için önemli bir sıkıntı oluşturmaz. Hasta aynı gün taburcu edilir. Hastada ani kardiyak ölüme yol açan ritim bozukluğu işlem esnasında uyarılabilirse, bu hastalar her an ani kardiyak ölüm riski ile yüz yüzedirler. Bu nedenle bu hastalara kardiyak defibilatör takılması gereklidir.

T dalga alternansı

Son yıllarda elektrofizyolojik işleme alternatif olarak getirilen ve invaziv olmayan ani kardiyak ölüm riskini belirlemede kullanılabilecek bir testtir. Efor testi laboratuvarında 15 dakika içinde yapılabilen zahmetsiz, kolayca uygulanabilen ve hemen sonuç veren bir testtir. Daha önce ani kardiyak ölüm riskini atlatanlara, bu kişilerin yakın akrabalarına ve büyük sorumluluk gerektiren görevlerde bulunanlara (pilotlar, makinistler, emniyet görevlileri ) önerilebilir.

Ani kalp durmasına karşı hayat kurtarıcı: Defibrilatörler

Reanimasyon denilen yeniden yaşama döndürme işleminin bir parçası olan defibrilasyon işlemi yapılmaksızın bu hastaların kurtarılmaları olası değildir. Toplum sağlığı sorunu halini alan ani kalp durmasının önlenmesinde, yoğun halk tabakalarının bulunduğu tren istasyonları, otobüs terminalleri, stadyumlar, pazarlar gibi kalabalık yerlere otomatik eksternal defibrilatörler yerleştirilmesi giderek yaygınlaştırılmaktadır. Bu aygıtlar ilkyardımda bulunan kişiyi kısa, anlaşılır sesli talimatlarla ve net ekran sembolleriyle, kurtarma işlemi esnasında yönlendirir. Bu cihazlar defibilasyon kararını, hastanın üzerine konulduğu anda kendisi verebilecek kapasiteye sahiptir. 10 saniye içerisinde EKG analizi yapar, defibrilasyon işleminin gerekli olup olmadığına karar verir ve otomatik olarak elektrik enerjisi uygularlar.

Böylece evde, markette, okullarda, kamusal kurumlarda, stadyumlarda bulundurulan bu cihazlar yaşam kurtarır. Ayrıca bu cihazların kalabalık mahallerde bulunduğunun bilinmesi, topluma psikolojik bir güven verir. Bu cihazların nasıl kullanılacağı sadece bir gün süren bir eğitimle öğrenilebilir. Sağlık personelinin dışında güvenlik görevlileri, itfaiyeciler, jandarma ve polis gibi emniyet görevlileri bu cihazları rahatlıkla kullanarak etraflarında oluşabilecek ani kalp ölümlerini asgariye indirebilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here