Varis Genetik Midir?

Varis Genetik Midir?

Sık sorulan bu soruyu detayları ile aşağıda yanıtlayacağım.
Fransa’da yapılan 402 hastanın incelendiği çalışmada.
 Önce bazı araştırma bilgilerine bakalım.
Fransa’da yapılan 402 hastanın incelendiği çalışmada bakın neler
bulunmuş?
 Anne ve Babanızda varis varsa; sizde varis çıkma olasılığı %90 (bazı
çalışmalarda %80) saptanmıştır.
 Eğer ana veya babanızdan birisinde varis varsa; bu şans erkeklerde
%25 (başka çalışmada %27) ve kadınlarda %62 (başka çalışmada %41).
Toplamda ortalama risk %20 olarak bulunmuştur.
İkizlerde yapılan büyük (2060 kişi) çalışmada FOXC2 geni
bulunmuştur. Bu gen özellikle sıkça bahsettiğimiz kapaklardaki
kaçak (yetmezlik) sorumludur.
Bu konuda bir adım daha ileri giderilerek bu gendeki bozukluğu
kapakçıklardaki yapısal kollajen ve düz kas hücrelerinde belirli
bölgelerde olan bozukluktan sorumlu tutulması noktasına
gelinmiştir. Evet, neden belli bölgelerde varis oluyor diğer
bölgelerde olmuyor. Sanırım işin temeline bu noktada kafa yormak
gerekli. Bunu da başka bir yazıda inceleriz.
 Özet olarak annesinde varis olan kadınlar varis gelişmesinde ön
sıradadırlar.


Özlü Sözler