STENT Mİ? BYPASS MI?

STENT Mİ? BYPASS MI?

Anjiyodan sonra  nasıl karar veriliyor?

Kriterler nedir?

Bilimsel bir Skandal ? Hem de çok taze bir dedikodudan bahsedeceğim.

Önce bazı noktalarına altını çizelim;

- Dünya da bypass sayıları düşerken stetn sayıları artmaya başlamış fakat beklenmedik bir şekilde son yıllarda bu işin ve endüstrinin kaynağı Amerka'da bile stent sayıları düşmeye başlamıştır. Ülkemiz halen stent sayılarının arttığı dönemi yaşamaktadır.

- Stent takılan hasta sayıların artması aynı zamanda kontrol ya da şikayete bağlı hastaların sık sık hastanelere başvurmaları ve anjiyo olmalarına neden olur.  Anjiyo demek bu hastalar için yeni stentler ya da bypass demektir.

- Yani sistem bir yandan hastaları tedavi ederken kendisine yeni hastalarda üretmektedir. Bu da bazı şeylerin yolunda gitmediği konusunda bize ipuçları vermektedir.

- Damar sertiği damar tıkanıklığına sebeb olur. Ateroskleroz dediğimiz bu hastalık bir süreçti. Sonuçta damarda daralma ve tıkanıklığa ardından kalp kriiz veya felç ile sonuçlanan bir yoldur.

- Bu süreci durdurmak veya geriye çevirmek için elimzide popüle olan kolseterol ilaçları gibi neler vardır.

- Diyet veya beslenem özelliklerinin etkileir ya da bitksiel tedavi gibi yeni tarışmaların gündem gelmesi boşuna değildir.

- İlaç ve stent üreten dev Tıp Endüstrisi insan yaşamının uzamasına şüphesiz büyük katkılar sağlamışlardır. Bu katkılar endüstinin daha çok ilaç ve malzeme satılması baskısını görmezden gelmemizi sağlamamalıdır.

- Herşeye komplo teorisi gözü ile bakmadan elimzideki bilimsel veriler ışığında yeni arayışlara yönelmek zorundayız. 

Yazılar başlığı altında bu konudaki görüşlerimi ve araştırmalarımı bulabilirsiniz.

Stent mi? Bypass mı?

Çıkar çatışması nedir? ilaç şirketleri ve tıbbi cihaz üreten firmalar bilimsel sonuçları nasıl etkiliyor ve değiştiriyorlar bir örneğini göreceğiz. Soner Yalçın’ın komplo teorilerine ve Kara Kutu kitabına bir atıfta bulunacağız. 

Bir sürü hastalık var? Peki doktorlar hastalara nasıl tedavi uygulayacaklarını nereden biliyorlar?

Dünyada  Amerikan ve Avrupalı Dernekler ve onların dergileri vardır?

Bunların içinde en büyük organizasyonlar Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi dernekleri ve onların dergileridir:

Bu kuruluşlar 4-5 senede bir o landa yapılan çalışmaları incelerler ya da ortak yeni bir çalışma planlarlar ve sonuçlarına göre de bir REHBER: KILAVUZ hazırlarlar. Bunları da yıllık kongrelerinde sunarlar ve dergilerinde yayınlarlar.

Hani derler ya doktorlar hep okumak zorundadırlar bunu sebebi budur. Yani güncel gelişmeleri buradan takip etmek zorundasınız. Onun için hep okumalısınız.

Bu stent mi bypass mı? Sorusunda olduğu gibi örneğin Yüksek Tansiyonda hangi ilaçlar kullanılmalıdır gibi tedavileri de içerir.

Kullanılan sistem şudur:

Bir tedavi yöntemi ya da ilaç nasıl önerilir?

Kriter nedir?

1.SINIF öneri: Tedavi yönteminin tüm hastalarda yayarlı olduğuna dair genel bir ortak düşünce vardır. Yani bu tedavi hastalarda kesin işe yaraıyor demektir.

2.SINIF öneri: tedavi yönteminin yararı konusunda karışık sonuçlar var. Peki ne yapalım o zaman bunu ikiye ayıralım,

2A Sonuçların çoğunluğu bu tedavi için olumludur. Bu yöntemi uygulamayı düşünün. 

2B Olumlu sonuçlar bu tedavi için yeterli değil o yüzden bu yöntemi isterseniz uygulayabilirsiniz.

3.SINIF öneri: Bu tedavi yöntemi yararlı değildir. Hatta zararlı olabilir denilir.

Özet olarak 3.SINIF öneri bu tedaviyi uygulamayın demektir.

Bir tedavi yöntemi ideal olarak 2A olmalıdır. 2B ise de uygulanabilir.

Tüm dünya bu sınıflamayı ve kriterleri kullanır.

2009 YILINDAN İTİBAREN BU KONUDA KARAR VERMEK İÇİN SYNTHAX     ADI VERLEN BİR DE PUANLAMA SİSTEMİ KULLANILMAKTADIR.

Kabaca darlıklar, darlıkların yerleri, sayısı, uzunlukları, kireçlenmenin derecesi, pıhtı ve tam tıkanıklık var mı? Yok mu? Ona göre puanlar verilmekte ve toplanıp bir sonuç elde edilmektedir. 

Image result for SYNTAX SCORE

Peki stent mi? Bypass mı?

Bu kararı tek başına Kardiyolog ya da Cerrah değil ikisi berbaer bir Kalp Takımı olarak almalıdırlar. Sonuç ne olursa olsun biraray gelip Konsey kararı olarak almaları önerilir. Bunu özellikle bir uyarı olarak tüm bilimsel çevreler yapmışlardır. 

Tek ya da iki damarda darlık varsa Stent

Üç damarda darlık varsa ve skor 22 altında ise Stent

Üç damarda Darlık ve/veya Sol Ana Damarda darlık varsa aynı zamanda skor 23’ün üzerindeyse Bypass

 

  • Birden fazla damarda darlık varsa ve şeker hastalığı varsa Bypass önerilir.

  • 2016 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMADA:

  • Sol ana damarda darlık olan hastalara stent (598) ve bypass (603) uygulanmış sonuçları 5 senelik takip döneminde karşılaştırılmıştır.

 

STENT        BYPASS

ÖLÜM ORANI     %12            % 9

KALP KRİZİ          %7            % 2

TEKRAR STENT %16            % 12

FELÇ                     %5            %2


 

Peki son dedikodu ya da bilimsel kavga nedir?

Son yıllarda stent teknolojisi hem çok gelişti hem de firmalar bu işe çok para yatırdılar.

Bunun sonucunda tedavi seçenekleri üzerine çok sayıda çalışma yapıldı. 

Klasik bilgi olarak Sol Ana Damarda Darlık olan Koroner Arter hastaları bypassdan daha fayda görürler. Ölüm, kalp krizi, felç ve yeniden stent/bypass olma oranları daha düşüktür.

Gelişen stent teknolojisi ile elimizde daha iyi stentler var denilerek bir çalışma yapılıyor hastaların bir kısmına stent takılıyor bir kısmına bypass yapılıyor.

Sonuçta stent ve bypassın aynı düzeyde etkili olduğu söyleniyor. Yani hastaya bunu sorduğunuzda doğal olarak çoğunluğu ameliyat istemeyecek demektir.

Bu çalışma ile klavuzlardaki öenrilerde değiştiriliyor.

Fakat çalışmaya katılan doktorlardan biri Oxford Üniversitesinden David Taggart (cerrah) çalışmanın gerçek sonuçları ile dünyanın en prestijli dergisi olan NEJM’da yayınlanan sonuçlar arasında fark olduğunu görüyor.

Stent takılanlarda kalp krizi ve felç oranları düşük gösterilmiş ve böylece stentin en azından bypass kadar iyi olduğu sonucu çıkarılmış. Halbuki sonuçlar bir bütün olarka değerlendirildiğinde bypass daha iyi sonuçlar veriyor.

David Taggart bunun üzerine ismini bu çalışmadan çekiyor.

Sonra çalışmadaki doktorlara bakıyor.

Toplam 37 doktor var.

1 tanesi bu çalışmayı finanse eden şirketin Medikal Direktörü.

Bir tanesi başka bir stent şirketinin Başkan Yardımcısı,

28 tanesi de stetn şirketlerinde para almışlar.

Yani toplamda 37 doktordan 30’u stent şirketlerinden para almışlar.

İşte buna çıkar çatışması adı verilir. 

Yani dünyanın en önemli bilimsel dergisinde yayınlanan ve bütün dünyadaki doktorların hastalarına önerecekleri tedavi yönteminin belirlenmesi işine ‘’para’’ karışmış.
 


Özlü Sözler