MİTRAL KAPAK AMELİYATLARI

MİTRAL KAPAK AMELİYATLARI

 

Mitral Kapak  Ameliyatları

Kalpte dört kapak bulunur. Kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır.

Hastalıklar, tek kapakta olabildiği gibi birden çok kapağında olabilir. Bir kapakta başlayan HASTALIK DiĞER KAPAKLARI DA ZAMAN İÇİNDE ETKİLEYEBİLİR. 

Kalp kapak hastalıklarının nedenleri; doğuştan ya da sonradan gelişen olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Sonradan oluşan hastalıklar içinde Romatizmal Hastalık ilk sıradadır. Kapaklarda sıklıkla darlık  (Stenoz)  oluşturur. Yaprakçık ya da kapakçıkların  kalınlaştığı (kalp kapağında kalınlaşma) deforme olduğu birbirine yapıştığı ve zaman içinde sertleştiği ve kireçlendiği durumlarda kanın geçişine engel olan kapak alanında ve açıklığında azalma olur. Stenoz bu duruma verilen isim ‘’darlık=stenoz’’ olarak bilinir. Kapak alanı kritik bir düzeyin altına inerse cerrahi gerekir.

Yetmezlik :Bu halk arasında kalp kapağında sızdırma ya da kaçak olarak bilinir. Kapak çevresindeki kapakçıkları tutan menteşe (anulus) dokusunda genişleme, gevşeme ve kapakçıkları tutan yapılarda (korda)  deformasyon ya da uzama sonucunda kapağın kapanması tam olarak gerçekleşemez ve bir miktar açıklık kalır ve kan geriye kaçar. Geriye kaçan kan miktarı, kalbin ilgili bölümlerinin büyümesine ve akciğere fazladan kan gitmesi akciğer basıncının belirli bir düzeyin üzerine çıkması cerrahi girişim gerekir.

Mitral kapak kalbin sol tarafında yeralır. Sol akrıcık ile sol klakçık arasında bukunur. Bu bölgede akcieğrden gelen temiz kan vucud ana damarı aortaya gönderilerek temiz kan ihtiyacı karşılanır.

Mitral Kapak Hastalıklarında Belirtiler

Nefes darlığı en sık görülenidir. Hastaları efor kapasitesi zaman ile azalır. ‘’ Eskiden dört kat merdiven çıkıyordum şimdi iki katı zorlanarak çıkıyorum ‘’ diye yakınmaları tipiktir. Ayrıca çarpıntı, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, bayılma, bacaklarda şişlik, kanlı balgam tükürme (çok ileri olgularda) ve sırt üstü yatamama gibi belirtiler olabilir. Bu belirtilerin bir, ön planda olmak ile birlikte bir beraber bulunur.

Ameliyat kararı verilmesinde belirtilerin ağırlığı önemlidir. 

Tanı Yöntemleri

Ekokardiyografi kapakların yapısı, kalp bölümlerinin büyüklükleri ve kalbin performansı değerlendirilir. Eğer bireyler Koroner Arter Hastalığı açısında yaş ve diğer faktörler açısında riskli gruptaysa  tanı için kateetrizasyon ve anjiyografi gereklidir.

Her kapak hastası ameliyat olacak diye bir şart yoktur. Mitral kapak için genelde darlık ve yetmezlik birarada bulunur.

Darlık zaman içinde ilerler. Bunda yaş ile kapak çevresinde kireçlenme önemli rol oynar. Kireçlenmede kalsiyum sorumlu tutulur. Cerrahi gerektirmeyen kapak hastaları, ekokardiyografik ile altı ayda bir takip edilirler.

Mitral kapakta yetmezlik hastalarda ve hatta normal bireylerde sık görülür. Bunlar raprolarda ‘’ minimal yetmezlik ‘’ ya da ‘’birinci derecede yetmezlik’’ şeklinde rapor edilir. Bunlar toplumda % 7’ye kadar normal bireylerde de görülür. Bİreylerin illa da ileride ameliyat olacakları şeklinde bir kural yoktur. 

Kişilere herhangi bir zamanda kalp kaçağında kaçak olduğu rapor edildiği veya doktor tarafından kendisine söylendiğinde panik olmalarına gerek yoktur. 

Mitral Kapak Cerrahisi

1) Replasman (Değiştirme) , 2) Rekonstrüksiyon (Tamir) şeklinde iki seçenek vardır. 

Mitral kapak değişimi : Kapak sökülüp, yerine mekanik veya biyolojik protez kapaktakılır.

Mekanik kapaklar sert karbon maddesinden yapılmış olup, yıllar süren çalışmalar sonucunda geliştirilmiş ve güven ile kullanılan kapaklardır.

Mekanik kapaklarda her zaman pıhtıyı önlemek için ilaç Coumadin (Warfarin) kullanılması zorunludur. Mekanik kapaklarda kanın sulandırılması için INR denilen tetkik yapılmaldır. (Bakınız Coumadin videosu)  Couamdin kullanan hastaların gebe kalması bebekde gelişimsel hasar yaptığı için önerilmez. Bazı yeni kan sulandıcılara karşın yeterli veri elde bulunmamaktadır. Bu kapaklar çok dayanıklıdır. Hastaların ömrü boyunca sorunsuz çalışırlar. 

Biyolojik kapaklar ise genelde domuz kapağı, dana ya da domuz  kalp zarı gibi biyolojik materyaller ile hazırlanarak üretilmişerdir. 

Biyolojik kapakların, mekan kapaklara oranla bozulma riski vardır. Hem biyolojik kapağı yabancı madde olarak algılayan bağışıklık sisteminin yanıtı hem de basınca karşı çalışma ile zaman içinde yapısında bozulma deformasyon ve  dejenerasyon görülür. ESKİDEN 10 SENE İÇİNDE BOZULMA ŞANSI % 20 OLAN KAPAKLARDA BU ORAN TEKNOLOJİ VE HAZIRLAMA AŞAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE GİDEREK DÜŞMEKTEDİR. Biyolojik kapak hastaları ameliyat sonrasında kısa bir süre couamdin kullanırlar sonrasında ise kullanmazlar. En önemli avantajları budur. Ülkemizde bu tür kapaklar SGK tarafından tamamen karşılanmadığından mutlaka bir fark çıkmaktadır. Bu fark da dolar kuruna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hastaların bunu bilmesinde fayda vardır. 

Mitral Kapak Tamiri : Mitral kapak yaprakçıklarının ANA kıkırdak yapısı çok bozulmamış ise, fazla kireç yoksa ve özellikle anulusda genişlemeye bağlı yetmezlik varsa;  tamir uygulanabilir.  

Tamir, hasta için kapak uygun olduğu sürece avantajlı bir yönetmedir. Hastalar Coumadin kullanmazlar, kanama, pıhtı atma (Emboli) ve enfeksiyon riski düşüktür.

Kapak ameliyatları klasik kesi yanında sağ göğüs altından veya koltuk altından kesiler ile yapılabilir. 

Mitral Kapak Ameliyatı Riskleri:

  • Ne kadar erken ameliyat o kadar düşük risk demektir. 

  • Risk Mitral Darlık vakalarında & 1-2 yetmezlik vakalarında ise % 2-4 arasında değişir.

  • Akciğerde fazla kan ile akciğer basıncının artması veya kalp kasılma fonksiyonun düşmesi en önemli risk faktörlerindendir.

  • Genel kriterlerden birisi de kalp ritmi bozulmadan cerrahi uygulanmasıdır. Atrial Fibrilasyon denilen ritim bozukluğu gelişmeden ameliyat daha yararlıdır. Bazen bu ritim bzoukluğu kalbin fonksiyonalrını % 30 oranında düşürür. Ritm bozukluğu belli süre geçtikten sonra kalıcı da olabilir. Ameliyat ile düzelmez. Bu pek istenmeyen bir durumdur.

 


Özlü Sözler