KORONER BYPAS AMELİYATI NEDİR?

KORONER BYPAS AMELİYATI NEDİR?

 • Koroner arter bypass ameliyatı ingilizce kökenli bir ameliyat ismidir. İngilizcesi Coronary Artery Bypass (CABG) olarak bilinir. Bypass ya da bypas olarak bilinmektedir.

 • Dünyada Kalp Hastalıkları en sık görülen en çok öldüren hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi için yapılan bypas ameliyatı kalça protezi ile birlikte en çok yapılan ameliyattır.

 • Bu ameliyat ile ilgili tüm bilgileri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz:

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=y2Mu2KKKXg8

 

 • Kalp Damar tıkanıklığı sonucunda hastalarda kalp kasına yeterli kan verilemediğinden özellikle başta efor sonrasında ‘’ göğüs ağrısı’’ olur. Göğüs ağrısı konusunda ilgili yazımı okuyabilir veya videoyu izleyebiliirsiniz.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=yOpT9PgAEYk&t=1s


 

 • Bypass kelimesi basit olarak köprüleme  olarak bilinir. Temel amacı tıkalı olan damarın arkasında kalan ve beslenemeyen bölgeye bir başka damar kullanarak kan sağlanmasıdır.  Bypass kelimesi ilk olarak kara yollarında tıkalı olan ya da çok sık kullanılan ana yola alternatif olarak aynı yere çıkan başka bir yol (tali yol) olarak kullanılmıştır.

 • Koroner bypass ameliyatı bir açık kalp ameliyatıdır. Açık kalp ameliyatı kalp akciğer makinası kullanılarak ve kalp durdurularak yapılan bir ameliyattır.

 • Bu ameliyatta kullanılan  damarlar toplar damarlar:venler veya atardamarlar:arterler’dir.

 • Aşağıda bacak toplar damarını görebilirsiniz.

Göğüs Atardamarı;

 

 • Toplardamar için sıklıkla bacaktan alınan toplardamar ve atardamar olarak  göğüsteki iman tahtası diye bilinen kemiğin her iki yanında bulunan ‘’göğüs atardamarı’’ yani İnternal Mammarian Arter ve sol koldan alınan kol damarı (radial arter) kullanılır.

 • Tercihan göğüs damarı, kol damarı ve bacak damarı üçlü olarak kullanılır.

 • Atardamar ve bacaktan alınan toplar damar kullanımı bypas ameliyatlarında standart uygulanan yöntemdir.

 

Ameliyat sırasında bu damarlar kalbin yüzeyinde seyreden koroner atardamarlara dikilirler böylece damar sertliği sonucunda gelişen darlığın ilerisine kan akımı sağlanmış olur.

 

Atardamrlar toplardamarlara göre daha uzun süre açık kaldığından tercih edilirler. Atardamarların açık kalma oranı 10 senede %95 civarındadır. Toplardamrlarda ise bu oran %50-70 arasında değişir.

 

Koroner bypas ameliyatları, kalp-akciğer makinası kullanılarak yapılır. Bu makine adı gibi kalp (pompalama) ve akciğer (kanı oksijenlendirme) organlarının görevini yerine getirir. Bu işlem sırasında kalp durdurulur. Bunun sebebi içinden kan geçmeyen kanın enerji stoklarını korumak ve zarar görmesini engellemektir. Hastalar genelde kalbin durdurulduğunda bir daha çalışmayacağından korkarlar. Kalp içinden kan geçmeye başladığında hemen çalışmaya başlar. Çalışmasa bile (ki bu ender görülür) ilaç veya kalp pili ile çalıştırılır. Bu kalp pili geçicidir. Bir süre sonra kalp kendi ritmine kavuşur ve pile gerek kalmaz.

Kalp Akciğer Makinası kullanılırken vücud ısısı da düşürülür. Normalde 36 derece olan ısı 28-32 dereceye düşürülür. Bunun sebebi kalbin korunmasıdır.


 

Kalp ameliyatları ile ilgili diğer sorularınızı ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

 • Kalp ameliyatlarında kesiler nelerdir? 

Genelde büyük çoğunlukla göğsünüzün ortasında yeralan ‘’ iman tahtası!!  olarak adlandırılan sternum kemiği üzerine yapılan bir kesi ile yapılmaktadır. Bazı kapak ameliyatlarında ve ameliyat tipine bağlı olarak koltuk altı, göğsün sol veya sağ yanından daha küçük kesiler ile operasyon yapılmaktadır.

 • Kalp ameliyatları öncesinde neler yapılır?

Kalp ameliyatları öncesinde Ekokardiyografi ve Koroner Anjiyografi ile teşhis koyulduktan sonra ameliyat hazırlıkları yapılır.Hastaya kan tetkikleri, EKG ve akciğer filmi standart olarak yapılır. Sigara içen hastalarda akciğer kapasitesinin belirlenmesi için Göğüs Hastalıklarına danışılarak Solunum Fonskiyon Testi yapılır. 65 yaş üstü hastalarda şikayet olmaksızın Şah Damarlarına ve Karın damarına bakılmak için ultrason yapılır.

Önceden felç ve benzer yakınmaları olan hastalar Nöroloji bölümündce değerlendirilir. MR ve Bilgisayarlı Tomografi ile değerlendirilir. 

 

 • Kalp ameliyatlarının riski nedir?

Kalp ameliyatlarında risk hesaplaması hastanın risk faktörlerine göre yapılır. Şeker Hastalığı (insülin kullanmak), KOAH ve sigara kullanımı akciğer kapasite düşüklüğü , önceden ameliyat geçirmiş olmak, obezite, kalp fonksiyonlarında zayıflık eşlik eden hastalıklar ve ameliyatlar  gibi faktmrle risk hesaplamasında kullnılır.

En sık yapılan Koroner Bypass ameliyatı risk hesaplanması ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. 

VİDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=R5fNYOvAuTI&t=17s&pbjreload=10

 

 • Kalp ameliyatından sonra Yoğun Bakımda ne kadar kalınır?

Kalp ameliyatlarından sonra Yoğun Bakımda bir gece kalınır.

Ertesi gün kontrolleri yapıldıktan sonra normal yatağınıza servise çıkabilirsiniz.  Şeker hastaları , akciğer sorunları olanlar ya da kalbi zayıf olanlar bir günden fazla yoğun bakımda kalabilirler.

 • Kalp ameliyatlarından sonra iyileşme süreci nedir?

Kalp ameliyatlarından sonra hastanedeki iyileşme süreç, 1 gecelik Yoğun Bakım Ünitesinden sonra 5-6 gün servis süreci ile devam eder. Taburculuk 5.-7.günde gerçekleşir. Göğüs kemiğinin iyileşmesi 4-6 hafta sürdüğünden bu dönemde sağa sola dönülmemesi ve mümkün olduğunca kollardan destek alınarak kalkılması önerilir. 

 • Kalp ameliyatlarından sonra ne zaman normal hayatıma ne zaman dönerim?

Kalp Normal aktivitenize dönmeniz 6 haftalık sürecin sonunda tamalanır. Bu süre hastaya göre değişir.ameliyatlarından ne kadar sonra normal hayatıma dönebilirim? 4 haftadan sonra aaraba kısa mesafelerde kullanbilirsiniz.

 

 • Kalp ameliyatından sonra yeniden ameliyat olmam gerekir mi?

 

Risk faktörlerini sigara, şeker ve kolesterol kontrol ederseniz böyle ir sorun ile karşılaşma şansınızı azalatır. Bunda diğer önemli bir etkende damar yapınızdır. Damar apısı ince ve kireçli olanlar da bu daha sık görülür.

 • Kalp ameliyatından sonra malulen emekli olabilir miyim?

En Sık sorulan sorulardan biri de budur. Bu raporlar Sıhhi Kurul toplananbüyük devlet hastanelerinde verilmektedir. Ameliyat raporlarınız ile birlikte bu hastanelere başvuruduğunuzda son tetkiklere göre bir rapor verilir. Eğer kalbinizde normal çalışma hayatını sürdüremeyecek bozulmalar varsa, malulen emekli olabilirsiniz.

 • Kalp ameliyatı olanlar Viagra kullanabilir mi?

Kalp ameliyatı olanlar doktorlarının önerisi doğrultusunda Viagra kullanabilriler. Son kontrollerine göre bu ilacı sadece Doktor önerisi ile kullanmaları gerekmektedir.
     


Özlü Sözler