KARDİYAK REHABİLİTASYON

 KARDİYAK REHABİLİTASYON

DAMAR TIKANIKLIĞI İÇİN KARDİYAK REHABİLİTASYON 

Rehabilitasyon biliyorsunuz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyondan çoğunuz hatırlarsınız.

Kelime anlamı olarak Rehabilitasyon ‘’ iyileştirme ‘’ demektir. 

Kardiyak rehabilitasyon kalp hastaları için dünyada uygulanan ama bizde az ve eksik olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. 

Burada hedeflenen herhangi bir şekilde damar tıkanıklığı (tabi ki kalpteki damar tıkanıklığından bahsediyoruz) geçiren hastaların kalbinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Kardiyak rehabilitasyon ülkemizde uygulanmakta mıdır? 

Ülkemizde hakkını verelim özellikle bypass hastalarının ameliyattan sonra erken dönemde iyileşmeleri için bazı rehabilitasyon ve egzersiz programları uygulanmaktadır. Burada bahsedilen Kardiyak Rehabilitasyon farklıdır ve daha uzun vadeli hedef ve programlara dayanmaktadır.

Peki neden böyle bir şeye gerek duyulmuştur? 

Son yapılan çalışmalardan elde edilen veriler şunu göstermektedir ki; Kalp Damar Tıkanıklığı için tedavi edilen hastalar, kalp krizi geçirenler, kalp yetmezliği geçirenler, balo-stent olanlar, bypas olanların ve daha henüz başlangıç durumunda yani az dereceli damar tıkanıklığına sahip olan hastaların sayısı hızla artmaktadır.

Neden Kardiyak Rehabilitasyonun gündeme geldiğini İste madde madde sorular şeklinde özetleyelim:

  1. Kalp Damar Tıkanıklığı Hastalarının sayısında bir azalma olmamakta ve tedavi edilen balon-stent olan ve/veya bypass olan hastaların da eklenmesi ile farklı grupların oluşturduğu geniş bir hasta grubu ortaya çıkmaktadır. Bu hasta grubunu nasıl koruyabiliriz? Hastaların hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirmeleri için ne yapmalıyız?

  2. Balon-Stent ya da bypas olan hastaların daha sonraki yaşamlarında sık sık hastaneye başvurdukları Yeniden anjiyo, Balon-stent hatta yeniden bypass oldukları ve hastanede uzun süreli kaldıkları görülmüştür. Bu hastalar çeşitli ve tekrarlayan tedavilerin sonunda bir yerde ilaç dışında başka bir tedavi seçeneği kalmadığı görülmektedir. Bu hastalara değişik açılardan yaklaşarak ne yapabiliriz?

  3. Balon-stent ya da bypass olmuş hastaların kalbinin korunması ve var olan damar tıkanıklıklarının tedavi edilmesi ve ilerlemesinin önlenmesi için neler yapılabilir?

  4. Henüz balon-stent ya da ameliyata gerek duyulmayan ama düşük dereceli darlıklara sahip olan hastaların tedavisi ve kalplerinin korunması için neler yapılmalıdır? 

İşte tüm bu soruların cevapları için KARDİYAK REHABİLİTASYON programları gündeme gelmiştir. Bizim dışımızdaki çoğu batı ve Kore başta olmak üzere bazı Asya ülkelerinde sadece bu amaç ile değişik programlar ve merkezler kurulmuştur.

Hatta bu programlarda hastalar 36 saatlik dersler ile eğitilmektedirler.

Hedef dediğim gibi ‘’Kardiyak Rehabilitasyon’’ kalbin öncelikli olarak korunması ve ardından iyileştirilmesidir.

Peki bu kardiyak rehabilitasyon programı nasıl çalışmaktadır?

Bu programlar genelden yavaş yavaş kişilere özel hale dönüştürülmeye başlanılmıştır. 

Kardiyak Rehabilitasyon benim geliştirildiğim program uyarınca beş aşamalı uygulanır.

  1. Hastaların eğitimi ve danışmanlık verilmesi. 

  2. Egzersiz spor programlarının hazırlanması ve uygulanması.

  3. Stres ve ilgili sorunların üstesinden gelinmesi için uygulanan programlar.

  4. Hastalarının diyet ve yemek düzenlerinin ayarlanması.

  5. Uygulanan ilaç tedavisine ek olarak farklı ve koruyucu ilaç tedavileri. Bunu tamamlayıcı tedaviler başlığı altında değerlendirebiliriz. Bu tedavi seçenekleri arasında bitkisel çözümlerde yer almaktadır. Bu destek ve koruyucu tedaviler önümüzdeki yıllarda daha da değer kazanacaktır.

Burada bu bilgileri sizin ile paylaşmaya devam edeceğim.

Kısa ve akılda kalması için burada keselim. Fakat damarsitesi.tedavisi.com ve youtube kanalımda bilgileri takip edebilirsiniz. 

Anahtar Kelimeler:

#serdarakgün #damartıkanıklığı #damartedavisi

#damar tıkanıklığı

#damar tıkanıklığı belirtileri

#damar tıkanıklığı belirtisi

#damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır

#damar tıkanıklığı tedavisi

#damar tıkanıklığı olan ne yememeli

#damar tıkanıklığı neden olur

#damar tıkanıklığı nedir

#damar tıkanıklığı için bitkisel çözümler
 


Özlü Sözler