D VİTAMİNİ, ŞEKER VE KALP

D VİTAMİNİ, ŞEKER VE KALP

Kemik erimesi dizimizde sona geldik. İçim dışım ‘’d vitamini ve kalsiyum’’ oldu desem yalan olmaz. Belki sizi de sıkmış olabilrim ama tam bir seri olması için bunu tamamlamam gerekiyordu. Sonuçta kemik erimesi, kalsiyum, d vitamini eksikliği, kemik erimesi ve tedavileri konusunda başka bir yazı/video hazırlamama gerek kalmadı.

D vitamin eksiklği ile Kalp Damar Hastalığı ve Şeker Hastalığı arasında bir ilişki var mı? Sadece D vitamini eksikliği mi? etken.

Aralık 2019 tarihinde Çin’de yapılmış bir çalışma bize bu konuda hem klinik hem de hücreele düzeyde bazı veriler sundu.

Diminished 25‐OH vitamin D3 levels vitamin D receptor variants are associated with susceptibility to type 2 diabetes with coronary artery diseases Lei Ma  Shujin Wang  Heming Chen  Lin Cui  Xiaoxiang Liu  Hua Yang et al. 03 .December 2019.

 

Bu çalışmada Şeker Hastası olan ve/veya Kalp Damar Hastalığı olan kişiler inclenmiş.

Özel bir grup hedeflenmiş; Şeker hastalığı olanlarda Kalp Damar Tıkanıklığı gelişenler.

Bu inceleme ayrıca D Vitamin reseptörleri için genetik değişiklikler (mutasyon) gibi ilginç bir alana da taşınmış. Biliyorsunuz D vitamin reseptörleri tüm hücrelerde bulunuyor. Bu resptörlerde oluşan mutasyonlar acaba hangi türde ve hangi sıklıkta?

Peki, reseptör nedir?

Türkçesi almaç ya da alıngaç oalrak tanımlanabilir.

Bir maddenin hücreye etki edebilmesi için önce hücre yüzeyindeki bazı özel yapılara bağlanır bu şekilde hücrenin içine etki edebilir. Bu reseptörler üzerinde hem hastalıkların hem de ilaçların etkileri vardır.  

Önceki çalışmalarda D vitamin eksikliği ile Tip 2 şeker Hastalığı (insülin bağımlı)  ve Kalp Damar Hastalıkları arasında ilişki saptanmıştır.

674 hasta, 138 Şeker Hastası Kalp Damar Tınakıklığı olanlar ve olmayanlar ve 526 sağlıklı birey incelenmiş. 

138 Şeker hastası (kalp damar hastalığı var veya yok) ve 536 normal kişi çalışmaya alınmış.

D vitamini düzeyleri (25‐OH vitamin D) ve D vitamini reseptörleri (FokI, TaqI, BsmI, ApaI) genetik açıdan farklılık gösterip 

Şeker hastası olanlarda Vitamin D düzeyleri belirgin şekilde düşük bulunmuş.

Şeker Hastası olup Kalp Damar Hasatalığıda bulunanlarda ise Vtamin D düzeyleri daha da düşük bulunmuş.

Şeker  hastalarında normalden farklı olan FokI TaqI D vitamini resptörleri daha sık bulunmuş.

Şeker Hastası olup Kalp Damar Hastalığı da olanalrda ilse Tt adı verilen farklı tür bir Vitamin D reseptörü bulunmuş.

Yani Şeker Hastalarında D vitamini düşük, D vitmainin hücrede etkisini sağlayan reseptörler farklı yapıda ve bunlardan Kalp Damar Hastalığı olanlarda ise daha farklı bir reseptör var. 

Bunu anlamış şudur;

  • Vitamin D düzeylerindeki düşüklük şeker Hastalığının oluşumunda rol oyanayabilir. 

  • Sadece vitamin D düşüklüğü değil hücre üzerindeki etkileri de farklı genetik olarak değişmiş reseptörler üzerinden yapıldığından Kalp Damar Hastalığı gelişiminde de rol oynayabilir.

  • D vitamini dzüeyi yükselse bile belki de bu farklı resptörler aynı kalacağından belki de D vitaminine etkisi yine olmayacak ve hastalık gelişecektir.

  • Gördüğünüz üzere hastalıkların gelişiminde farklı senaryolar ve mekanizmalar olabilir. Bu sonuçalr da gösteriyor ki; bu tip hastalaıkların tedavisi konusunda ne kadar geniş bir alanda mücadele edildiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 

İlgili videoyu YouTube kanalımda ve bağlantıda bulabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın


 

Anahtar Sözcükler:

D vitamini, D vitamini eksikliği

 


Özlü Sözler